Instruktioner

VIKTIGA ALLMÄNNA INSTRUKTIONER

Dessa instruktioner skall följas vid installation av Värmekabeltekniks industrikablar på rör. Värmekabeltekniks värmekablar finns i tre bastyper: Självbegränsande, parallellresistiv och serieresistiv. Nedanför finner du en tabell som visar en del av de egenskaper som skiljer Värmekabeltekniks kablar åt.

Självbegränsande Parallellresistiv Serieresistiv
Användbar i Ex-område Ja Nej 1) Nej 1)
Användbar på plaströr Ja Ja 2) Ja 4)
Kan kapas i längder på plats Ja Ja Nej
Skyddar mot överhettning 3) Ja Nej Nej
Kan förläggas i långa längder Nej Ja Ja
Max temperatur °C 200 5) 200 5) 600

1) Dispens kan sökas för enskilda anläggningar
2) Med effekter upp till 12 W/m
3) Avgiven effekt minskar med stigande temperatur
4) Kan dimensioneras med låga löpmeterseffekter
5) Med frånslagen matningsspänning