Installationsanvisning

INSTALLATIONSANVISNING FÖR VÄRMEKABEL MED ENKEL STRÄCKNING LÄNGS ETT RÖR
 1. Fäst kabeländen vid röret och sätt kabelrullen på en hållare rulla ut kabeln så att den inte vrids eller att öglor bildas.
 2. Säkerställ att kabeln följer röret vid korsning av hinder. Till exempel, en stolpe eller ett rörstöd som passeras eller då rör korsar varandra.

VARNING: Var noga med att undvika saker som:

 • Dra kabeln över vassa kanter.
 • Dra kabeln fri med våld om den fastnar medan den läggs ut.
 • Handskas med värmekabel så att den skadas mekaniskt t.e.x av påkörning eller gångtrafik. Tänk på att övriga entreprenörer som deltar i samma anläggning kanske saknar kännedom om elektriskt materials beskaffenheter.
 1. När du når kretsens ände, säkra värmekabeln mot röret genom att använda en glasvävstejp eller annat material som motsvarar anläggningens krav.
 2. (Om värmekabeln skall spiraliseras, gå till steg 4A.) Börja med att fästa kabeln mot röret var tredje meter. Placera kabeln på den undre halvan av röret vid placeringen ”klockan 5 eller 7”.
  4A Spiralicering av värmekabel Ett enkelt sätt att hantera spiralfaktorn på är: A1.1 spiralfaktor betyder installera 1,1 m värmekabel varje meter av röret. Börja då med att markera röret i 3 meters sektioner, mät av 3 m x spiraliseringsfaktorn och fixera denna punkt vid första 3m märket och låt kabeln hänga ned under röret, upprepa tills hela rörets längd belagts.
  4B Fatta tag mitt på den nedhängande värmekabeln och linda på kabeln runt röret. Fixera mittpunkten  med glasvävstape och jämna ut kabeln så att den får en jämn fördelning och god anliggning mot  röret. Fixera med en meters mellanrum.
 3. Vid detaljer som kräver extra värmetilskott (rörstöd, ventiler, pumpar, reduceringar etc.). Fäst värmekabeln mot röret precis innan detaljen. Referera till ritningar för att bestämma kabelmängden du skall installera på detaljen. Dra denna kabelmängd till en ögla, fäst värmekabeln på andra sidan av detaljen och fortsätt fästa kabeln ner mot röret som innan.
 4. Fixera värmekabeln med jämna mellanrum längs röret, samt fördela och fixera kabel mot detaljer. Tillse att ca.20 cm värmekabel sticker ut där ändavslut skall utföras samt tillräcklig längd värmekabel för att utföra anslutningsände och ansluta kabeln till kopplingsdosa.
 5. Det är viktigt att få tillräckligt mängd värmekabel på ventiler, flänsar mm. Använd ditt omdöme för att bedöma om detaljen kan demonteras utan att skada värmeanläggningen.
  – Självbegränsande värmekablar är mycket flexibla och kan överlappas för att förenkla installationen.
VARNING: Korsa aldrig parallellresistiv eller serieresistiva värmekablar. – Genom att installera självbegränsande värmekabel på detta sätt, kan den enkelt tas bort från detaljen för att utföra reparation eller modifiering i röranläggningen utan att skada värmekabelanläggningen.

Installation av mer än en värmekabel på en rörsträckning

Det finns olika anledningar till att installera mer än en värmekabel på ett rör.

 • Vid större rördimensioner eller/och för att klara rörets effektbehov.
 • Då man bygger ett system där funktionen är av sådan vikt att man väljer att installera en reservkabel som backup.

Det finns flera tillvägagångsätt. Ett är att använda två eller flera värmekabelrullar och mata en kabel från varje. Denna metod fungerar för alla typer av rörledningar. Nackdelen med denna metod är att den kan öka materialspill genom att lämna oanvändbara längder från två rullar. Det andra sättet är att mata båda kablarna från en rulle. Denna metod är normalt den enklaste för relativt rak, enkel rördragning.

Mata ut kabel från två rullar

 1. Vid varje detalj där extra värmekabel skall monteras, är det enklaste att utföra detta från endast en värmekabel.
 2. Vid pumpar och flänsar och andra ställen där demontering kan bli nödvändig måste extra kabel lämnas från samtliga slingor.

Förläggning av flera värmekablar från en rulle

Utföres på samma sätt som ovanstående men här måste du klippa kabeln för att lägga det andra slaget vilket ställer krav på att du säkerställt extrakabel för detaljer och an/avslutningsändar före kapning.

OBS! När du nått rörets slut, tag till extra kabel för an- och avslutning som skall monteras och utföras.

Installation med back-up slinga

Syftet med ett back-upsystem är att varje kabel kan avge tillräcklig effekt för en normal funktion även om en av kablarna skulle fallera. Därför måste varje kabel installeras så att den täcker hela anläggningen.

Viktigt att tänka på innan Du beställer

På rör med mindre diameter än 25 mm, kan det vara svårt att anbringa två värmekablar med god kontakt mot röret

Välj en kabel med högre effekt/m eller öka isoleringens tjocklek som kompensation.

 1. All utrustning måste jordas.