Drifttagning

DRIFTTAGANDE AV ANLÄGGNING
 1. Inspektera igen visuellt ledningen och anslutningar för värmekabeln för att vara säker på att ingen mekanisk skada har uppstått om någon tid har gått mellan installationen och uppstarten.
 2. Isolationsprova systemet för att fastställa att inga jordfel uppstått till följd av fukt eller mekanisk åverkan.

För anläggning med termostat som känner omgivningstemperatur:

 1. Om temperaturen är högre än termostatinställningen, ändra termostatens inställning tillräckligt hög för tillslag.
 2. Slå till huvudströmbrytaren.
 3. Slå till manöverbrytare en och en tills alla är på.
 4. Kör systemet minst fyra timmar för att låta alla rör nå driftstemperatur.
 5. Mät strömvärdet, omgivningstemperatur och rörtemperatur för varje krets och skriv in i installationsprotokollet. Denna information kan behövas för framtida underhåll och felsökning.
 6. När systemet är helt kontrollerat, återställ termostaten till föreskrivet värde.

För system som försetts med anliggningsgivare:

 1. Ställ termostaten på önskad temperatur.
 2. Slå till huvudströmbrytaren.
 3. Slå till manöverbrytare en och en tills alla är på.
 4. Tillåt rörtemperaturen att ökas till drifttemperatur. Detta kan ta 5-10 timmar (stora, fulla tankar kan ta ännu längre tid).
 5. Mät strömvärde, omgivningstemperatur och rörtemperatur för varje krets och skriv in i installationsprotokollet. Denna information kan behövas för framtida underhåll och felsökning.