Termisk Isolering

TERMISK ISOLERING OCH INSTALLATION

gind4400För att få en väl fungerande anläggning krävs en god isolering. Som redan tidigare nämnts kompenserar vi värmeförlusten genom isoleringen med värmetillsats. Dålig isolering ger en anläggning med bristfällig funktion samt dålig driftsekonomi. Här är några tips som kan förbättra isoleringen:

  • Ventilers reglerdon skall förses med plastisolering mot öppningar i isoleringsmanteln, nedåtvända öppningar skall tätas med tätningsmassa.
  • De flesta isolermaterial är hygroskopiska. Isolermaterial med sluten cellstruktur (skum) är inte hygroskopiska, men har generellt en lägre driftstemperatur, max. +100°C. Välj därför isolering med sluten cellstruktur om temperaturen tillåter.
  • Kabelgenomföringar genom isoleringen utföres om möjligt på rörets undersida så att de skyddas mot väta.
  • Ventiler och flänsar e.t.c har en större diameter än röret, av denna anledning skall värmekabel förläggas med extra spiralisering vid dessa samt extra noggrannhet iakttagas så att inte isoleringen tunnas ut för att ge en rak och förenklad yttermantel. En annan fördel med att ta till extra längd av kabel vid ventiler är då dessa måste demonteras vid läckage och en sträckt kabel måste klippas.

Genomgång för införingar av anslutningskabel till värmekabel och givare görs bäst från rörets undersida då risk att väta tränger in till här är i det närmaste obefintlig.

Om kabel av självbegränsande typ användes minskas den avgivna effekten om kabeln saknar eller har dålig kontakt med det underlag som skall värmas.

Värmekablar skall alltid täckas med aluminiumtape eller aluminiumfolie före isolering, detta för att säkerställa värmekabelns anliggning mot objektet samt att undvika att värmekabeln (p.g.a rörelser i anläggning och värmekabel) helt omsluts av isolering med kabelbrott eller dålig värmetransport till följd.

Vid anläggningar med självbegränsande värmekabel förutsätter de effektkurvor som presenteras för värmekabeln att förläggning sker med aluminiumtape eller folie.