Monteringsexempel


PLACERING OCH FASTSÄTTNING AV VÄRMEKABEL

indinst1

INSTALLERING AV VÄRMEKABEL I SPIRALFORM

indinst2Anm.
Om förhållandet kabellängd/rör är större än 1.5 – används två parallella kablar eller en kabel med högre effekt. Om förhållandet kabel/rör är mindre än 1.0 – används en enda parallell kabel.
Vid installation av kabel på ett icke metalliskt rör, skall kabeln säkras mot röret med aluminiumtejp. Se stigningstabell på de isometriska ritningar beträffande rätt stigningslängd.

ANSLUTNINGSSATS ◊ MONTERINGSDETALJER ◊ NORMALA OCH RISKFYLLDA OMRÅDEN

indinst3Anm.
För noggrannare detaljer och komplett materiallista referera till installationsinstruktionen som levereras med anslutningssatsen.

indinst4ÄNDAVSLUTNING
indinst5PLACERING AV TERMOSTATGIVARE OCH FASTSÄTTNING PÅ TANKAR
indinst6PLACERING OCH FASTSÄTTNING AV TERMOSTATGIVAREN PÅ RÖR
FÖRLÄGGNING AV VÄRMEKABEL VID RÖRKOPPLINGAR, VENTILER OCH PROCESSUTRUSTNING

Anm.

indinst7indindst7bDenna detalj visar en metod att utnyttja ett rörsystems form för att uppnå god rörkontakt. Att bara följa krökens inre radie anses inte korrekt. Fast en T-skarv skulle också kunna användas för att följa det tredje benet på T:et. Syftet med denna detalj är att understryka att det är tillrådligt att förlägga mer värmekabel på alla områden där värmeisoleringsskiktet kanske inte kan göras lika god som på ett rakt rör. Denna metod är tänkt att användas på andra rörkopplingar utöver T-sektioner.

FÖRLÄGGNING AV VÄRMEKABEL VID RÖRKOPPLINGAR, VENTILER OCH PROCESSUTRUSTNING

indinst8indinst8bAnm.
Den exakta formen kan variera per ventiltyp.
För avtagbara ventilhus lämnas en kabelslinga för spårning av den korrekta längden när röret förses med värmekabel.
Titta på installationstabellen för rätt mängd värmekabel per ventilstorlek.
Var noggrann med att hålla den flata sidan av värmaren i så god fysisk kontakt med ventilhuset som möjligt.
Isolera helt och skydda mot väderleken.

FÖRLÄGGNING AV VÄRMEKABEL VID RÖRKOPPLINGAR, VENTILER OCH PROCESSUTRUSTNING

indinst9Anm.
Alla kopplingar måste vara i enlighet med de senaste versionerna av nationella och lokala elektriska normer.
Isolera helt och skydda mot väder och vind.

indinst9bAnm. Värmekabeln måste dras genom en böjlig ledare för att undvika splitsning – om det är nödvändigt att skarva värmekabeln krävs det en kopplingsbox.

FÖRLÄGGNING AV VÄRMEKABEL RUNT RÖRSTÖD

indinst10indinst10aAnm.
Alla rörstöd måste isoleras helt och skyddas mot väderleken (utomhus)

indinst10bindinst10cANM.
Alla typer av stela rörstöd som är i direkt kontakt med rörytan agerar som en kylare. Värmeförläggningen skall fördubblas vid dessa punkter och stöden skall vara isolerade så mycket som möjligt för att begränsa värmeförlusten.
Förläggning av värmekabel på linjemonterade instrument

indinst11indinst11a

indinst11b indinst11c

Anm.
Behandla turbinens genomströmningsmätare som en ventil med samma rördiameter. Lämna en slinga av materialet som för en ventil.

indinst12indinst12a

Anm.
1. Isolera helt och skydda mot väder och vind.
2. Den exakta formen kan variera.
3. Se dimensioneringstabell för korrekt typ och mängd av värmekabel.
4. När värmekabeln är installerad i området som kallas ”bultområde” skall aluminiumtejp användas för att underlätta värmeöverföringen på grund av den ytterst ojämna ytan.

indinst12bindinst12c