Värmekompenseringsbehov

VÄRMEKOMPENSERINGSBEHOV

Ett rörsystem består inte bara av själva röret utan där ingår rörstöd, ventiler, flänsar, pumpar och instrument. Alla dessa komponenter bidrar till värmeförlust och ofta har de en större yta än t.ex vad själva röret har. Värmeförlusten är därför större på dessa ställen än för röret generellt.

För ventiler, rörstöd, pumpar kan nedanstående faktorer användas för att beräkna ökad effektförlust på dessa. En pump har ungefär dubbelt så stor värmeförlust som t.ex en ventil.

Tilläggsfaktorer för ventiler och montagedetaljer

Kilslidsventil 1,3 x Q / m rör
Vridspjällsventil 0,7 x Q / m rör
Kulventil 0,8 x Q / m rör
Kägelventil 1,2 x Q / m rör
Fläns 4 x Dfläns – Drör
Rörstöd 2 x Rörstödets bredd + 0,4 m

Värmeförluster på en pump kan även beräknas approximativt som en cylinder. Diametern av denna cylinder är lika som avståndet mellan utloppsfläns och bottenplattan. Längden är lika med avståndet mellan inloppsflänsen och pumpens motstående ände. Värmeförlusten från pumpstommen kan fastställas genom att använda denna formel:

industri15 Q pump = k π D (0,5 x D + L) x Dt (W)
D

Instrument som finns utefter röret beläggs vanligtvis genom att värmekabeln som löper på rörledningen lägges runt instrumentet. Man måste tänka speciellt på elektroniska utrustningar som används. De klarar vanligtvis inte temperaturer över 80 – 100°C på grund av ingående elektroniska komponenter, lödningar etc.

Projektering av värmekabelanläggning

Projektering kan indelas i två inriktningar som var och en har sina egna krav:

a) Varmhållning – värmeförlustkompensation/frostskydd
b) Uppvärmning

Vilka uppgifter måste finnas som minimum för att kunna göra en projektering?

Varmhållning

 • Typ av isolering och tjocklek
 • Lägsta omgivningstemperatur
 • Önskad temperatur
 • Rördimension
 • Typ av isolering och tjocklek (k-värde)
 • Maximal process temperatur

Uppvärmning – Tillägg till varmhållning

 • Rörmaterial och dess tjocklek
 • Rörets innehåll: Densitet, värmekapacivitet
 • Ingångstemperaturen på röret/dess innehåll
 • Slutlig temperatur efter uppvärmning
 • Önskad uppvärmningstid
 • Vid genomströmmning även vätskevolym

I båda fallen är detta absoluta minimikrav som krävs för en projektering. För att göra en komplett projektering måste man dessutom ta hänsyn till ett flertal faktorer enligt nedan.

Ytterligare information

 • Om anläggningen placeras inom Ex-klassat område eller ej.
 • Maximal arbetstemperatur
 • Eventuell ångblåsning (kabelval)
 • Tillgänglig matningsspänning
 • Vilken flödesriktning (placering av givare)
 • Typ av styrutrustning (befintlig/önskad)
 • Om det finns behov av begränsningstermostat (temperaturkänsliga vätskor, ämnen)
 • Ventiler, pumpar, instrument
 • Krav på speciell kabeltyp
 • Om anläggningen är inomhus eller utomhus
 • Höga stigningar på rör (skorstenseffekt)
 • Typ av isolering (k-värde)
 • Lämpligt material för att fixera värmekabel
 • Omgivande miljö (syror etc.)