Värmeförlustberäkning

VÄRMEFÖRLUSTBERÄKNING

Beräkningsexempel värmeförlustberäkning för rör

Värmeförlustkalkyl för rör: För att göra en beräkning av värmeförluster på ett isolerat rör behöver man känna till vissa data: Önskad driftstemperatur, omgivningstemperatur, rördimension, isoleringens tjocklek och konduktivitet, omgivningens beskaffenhet.

Q = 2 x π x Dt x k x 1,16 x S
In (dy / di)
Q = Värmeförlust per meter rör (W/m).
Dt = Temperaturdifferens (skillnaden mellan driftstemperatur och lägsta omgivningstemperatur).
k = Isoleringens värmekonduktivitet (W/m°C). (Mineralull = 0,04)
1,16 = Konstant (omvandling från kilojoul till watt)
dy = Isoleringens ytterdiameter (mm)
di = Isoleringens innerdiameter (mm)
S = Säkerhetsfaktor 1,2 – 1,5 (1,2 inomhus – 1,5 utomhus)