Val av kabeltyp

Tabell 2: Val av kabeltyp

Kabeltyp Tillslagen Frånslagen
SJÄLVBEGRÄNSANDE
SRL
SRM
65°C
120°C
85°C
190°c
PARALLELLRESISTIV
CWM
120°C 200°C
SERIERESISTIVA/TEFLONISOLERADE
TCT/TCTR
Beroende av belastning 200°C
MINERALISOLERAD
KOPPAR
KOPPAR-NICKEL
ROSTFRI*
Bereoende av belastning
Bereoende av belastning
Bereoende av belastning
250°C
450°C
600°c

* I miljöer med saltmättad luft kan rostfri kabel korrodera med kortslutning som följd

Exempel

Miljö = Utsatt för fukt
Spänning = 230 V
Rörmaterial = Metall
Tp = 65°C
Tdrift = 40°C
Effektbehov = 10 W/m
  1. Båda temperaturerna är under de maximala temperatur angivelserna för alla kabeltyper. (Samtliga kabeltyper kan användas)
  2. SRL -5- Ger 10 W/m vid 40°C.
  3. EST/CWM 12-4 Ger 10 W/m kabel vid 230V
  4. Serieresistiva kablar se val av kabeltyp

Om önskad löpmeter effekt ej kan uppnås

Möjliga åtgärder:

  • Spiralisera eller lägg flera slag med kabel.
  • Öka isoleringens tjocklek eller välj isolering med bättre k-värde.
  • Välj någon av våra övriga värmeprodukter (ex. silikonelement eller ringelement)