Val av kabeltyp

VAL AV KABELTYP

Serieresistiva värmekabelar är ett bra alternativ för längre rörsystem utom Ex-klassade områden.

För frostskydd kan t.ex. TCP/TCPR användas om miljön tillåter pvc-mantel.

För varmhållning upp mot 180°C användes TCT/TCTR som är teflonmantlad och därför även utmärkt i de flesta aggressiva miljöer.

Mineralisolerade värmekablar är ett bra alternativ för långa rörledningar eller då höga effekter eller temperaturer upp till 500°C skall bibehållas eller uppnås i ett rörsystem.

Tag fram värden enligt nedanstående punkter:

*Värmeförlust i Watt per meter, Q (W/m)
Använd värden uträknade enligt formel

*Kabellängd, L (m) Längden dubblas vid enkelledare.
Använd längder uträknade vid kabelmängd/kabelkrets.

*Matningsspänning U
Tag reda på vilka matningsspänningar som finns tillgängliga.

*Beräkna erforderlig kabelresistans per meter
R/m = U² /(LxQ) / L

*Välj rätt ohmtal
Välj en kabel som har det beräknade ohmtalet eller den som ligger närmast under det beräknade värdet från tabell för önskad kabeltyp.

*Manteltemperatur
Kontrollera alltid att din beräknade värmeslinga inte överstiger den för kabeltypen maximala manteltemperaturen, se diagram på datablad

*Räkna fram slingans strömförbrukning
I (A) = Qtot / U (V)

*Välj kallkabelarea och längd.
Kallkabel väljes på samma sätt som installationskabel med hänsyn till avsäkring.

*Avvikande resistans till följd av höga temperaturer
I värmekablar med hög kopparhalt i värmetråden påverkas resistansen proportionellt till temperaturen.

För dessa kablar anges ofta ett a-värde som kan sättas in i nedanstående formel

Räkna om kabelresistansen med hjälp av formeln vid den önskade underhållstemperaturen

R/m = R20°C a(1+(T-20))

Beräkna den effekt som slingan får vid driftstemperatur och se om denna understiger ditt effektbehov. Om så är fallet välj närmast lägre resistans och kontrollberäkna denna.

Exempel:

Q = 8,60 W/m
L = 114 m
U = 230 Volt
P/m = 8,6 W/m
Ptot = 114 x 8,6 = 980 W
Tmax = 50°C
R/m = 230² / 980 / 114 = 0,473 W/m

Kabelval

Med tanke på den låga effekten och den relativt låga driftstemperaturen kan alla typer av kablar användas tex. serieresistiva pvc och teflonkablar eller SRL självbegränsande.

Vi väljer TCTR 0,42 från datablad

Kontrollberäkning:

P = 230² / 114 / 0,42 = 1105W
P/m = 1105 / 114 = 9,7 W/m

Lämna så många upplysningar och så bra beskrivning av applikationen som möjligt vid beställning.

Val av kabeltyp

För att kunna bestämma materialåtgång i en anläggning med parallellresistiv värmekabel bör du ta fram följande uppgifter:

  • Antal meter rör
  • Effektbehov för de olika rören (formler)
  • Bestäm vilken kabeleffekt som ger bästa ekonomi. Om en rörledning har flera olika dimensioner kan detta kompenseras av ökad isolertjocklek, multipla kabelslag eller *spiralisering av kabel.
  • Antal ventiler, flänsar, pumpar mm.

Spiraliseringsgraden fastställes genom:

S (Spiraliseringsfaktor) = Q (Rörets effektbehov)
P (Kabelns effekt per meter)

Parallellresistiv värmekabel användes vid rörledningssystem där man önskar relativt långa anslutningslängder, men ej i förväg kan fastställa de exakta måtten på rörens sträckning. Vid installationer där rören har T-förgreningar utföres dessa med dosa på isoleringens utsida där värmekablarna parallell kopplas.

VÄRMEKABELTEKNIK:s EST/CWM-kablar har isolerskikt och mantel av teflon och finns i tre effekter:

Kabeltyp
CWM
Effekt
(W/m)
Spänning
(V)
Max.-längd
(m)
12-4 CT 10/30 230/400 300/180
8-2 CT 26 230 160
12-2 CT 36 230 120

Ovanstående max anslutningslängder grundar sig på max 10% spänningsfall i ledarna. Detta för att upprätthålla ett max 20% effektfall i kabelns slutände. (Max anslutningslängd omfattar den längd som kan anslutas från ett inkopplingsställe)

EST/CWM-kablarna kan enkelt spiraliseras eller läggas i flera slag för att erhålla önskad effekt.

Maximal processtemperatur, se datablad ESTCWM.

Kablarna köps på löpmetervara och färdigställes enkelt med våra an-avslutningssatser ute på ar- betsplatsen med hjälp av ett par tänger och en varmluftspistol eller gasolbrännare.

Exempel:

Q = 14 W/m
L = 114 m
U = 230 Volt
P/m = 14 W/m
Ptot = 114 x 14 = 1596 W
Tmax = 50°C
Miljö = Läckage av syra kan förekomma

Kabelval

Med tanke på den låga effekten och den relativt låga driftstemperaturen kan alla typer av kablar användas, tex. serieresistiva pvc och teflonkablar eller SRL självbegränsande.

Vi väljer CWM 12 från tabellen i vänsterspalten. Kabeln är utförd i teflon vilket gör den härdig i de flesta kemiska miljöer.

Då värmekabel avger 12W/m måste vi spiralisera enligt formel:

S = Q / (P/m) = 14 / 12= 1,17 m kabel / meter rör

Vårt kabelbehov blir alltså: 1,17 x 114m = 134 meter + 1 meter till an- & avslutningsände.