Val av kabel

VAL AV KABEL

Nu när vi har räknat ut värmeförlusten från röret, behöver vi bestämma vilken kabel vi skall använda.

För detta måste man känna till nedanstående uppgifter.

Anläggningsdata:

Max. driftstemperatur (ev.ångrensning) Tp =___________ ° C

Önskad undehållstemperatur ___________Tm =° C

Kemisk miljö – krav på manteltyp ._______________

T-klass/Ex-zon_______________

Rörmaterial (Metall/Plast)______________

1. Beaktande av temperaturer

Bestäm vilka kabeltyper som passar för anläggningens driftstemperatur och underhållstemperaturer i designen med hjälp av våra datablad. Kontrollera att angivna värden för temperatur till och frånslagen ej överskrids.

2. Val av material i manteln

För att bestämma yttermantel på kabeln får man ta hänsyn till den miljö som kabeln skall förläggas i. Processtemperatur, ångrensning, aggressiva vätskor, ex-områden, fukt, mm. se diagram sid 11

3. Val av kabel

Självbegränsande kabeltyp bestäms ur våra datablad, i diagrammet utläses den effekt som de olika kablarna avger vid er önskade driftstemperatur. Kabeln lämpar sig väl för spiralisering för att uppnå önskad effekt.

Parallellresistiv kabel väljes så att effekten per meter motsvarar det framräknade effektbehovet (Q) eller högre, man kan även erhålla önskat effektbehov genom spiralisering (utan att korsa kabeln). Kontrollera i diagram på datablad för värmekabeln att manteltemperatur (Tm) ej överskrides.

Serieresistiva kablar Mineralisolerade, Teflon och Pvc kablar väljes ur våra datablad. Beräkning av ohm-talet för önskad kabellängd och effekt. För att bestämma kabeltyp relateras effektbelastning per meter med processtemperatur.