Kabelmängd

Kabellängd

Rörlängd (Lrör) = m
Typ av ventil =
Antal ventiler = st
Flänsar = st
Antal rörhängare = st

Den totala kabellängden som behövs erhålles genom att summera rörlängden och komponenterna.

L = Lrör x spiralisering + LTillägg
Lr = Rörlängden A är känd från ovan
LTillägg = (Qrör x antal ventiler + faktor för typen / Qkabel)
+ (Antal rörstöd x 2 x rördiameter (m) + (Antal flänsar x 2 x rördiameter (m)))

Faktor för värmeförlust i ventiler se tabell sid.19.

Var säker att kabellängden inte överskrider den maximalt rekommenderade längden som visas i tabell 3 nedan

Tabell 3. Max. kopplingslängder

Kabelbeteckning Max. kopplingslängder (m) vid 240 V
SJÄLVBEGRÄNSANDE
RSL3
RSL5
RSL8
RSL10
RSM3
RSM5
RSM8
RSM10
RSM15
RSM20
211
166
127
109
237
228
185
149
128
106
PARALLELLRESISTIV
CWM12-4 (10/30 W/m)
CWM8-2 (24 W/m)
CWM12-2 (36 W/m)
300/180
160
120

Serieresistiva teflon- och mineralisolerade kablar, se datablad.

Beräkna maximala kretslängder

Avsäkring självbegänsande kabel

Räkna ut startströmmen med hjälp av formel nedan för att fastställa matningsledning och avsäkring.

Formel:

I(A) = L x Istart
L(m) = Kabellängd
Istart(A) = Startström/m, se tabell nedan

Tabell startströmmar Självbegränsande kabel

Startströmmar (A/m) – Starttemperatur °C

Kabeltyp Tillslagstemperatur
-20°C 0°C +10°C +20°C
RSL-3 0,162 0,137 0,125 0,112
RSL-5 0,333 0,25 0,206 0,162
RSL-8 0,526 0,4 0,323 0,27
RSL-10 0,625 0,54 0,488 0,465
RSM-3 0,161 0,137 0,125 0,112
RSM-5 0,25 0,217 0,206 0,192
RSM-8 0,339 0,297 0,287 0,272
RSM-10 0,37 0,345 0,333 0,313
RSM-15 0,41 0,382 0,369 0,355
RSM-20 0,5 0,457 0,432 0,41

Exempel

Längd A = 100
Ventiltyp = 1 st klotventil
Flänsar = 8
Rörhängare = 8

Vi beräknar den totala kabellängden

LTot = 100 +14 = 114 meter

LTillägg = (8,6 x 1,3/10) + (8 x 3 x 0,3) + (8x2x0,3) m= 13,11 m

Vi får en totallängd av 114 meter av den valda kabeln SRL-5 2CR.Kabeln termostat kopplar till strömmen vid +40°C

Kabeln kan anslutas i en ände men kräver då en 25A trög säkring p.g.a kabeln startström (se tabellen ovan). Man kan istället dela kabeln i två lika delar och utföra anslutningen på mitten till 2 x 16A. Detta ger även en jämnare belastning av faserna.