Manteltemperatur

Manteltemperatur

VÄRMEKABLARS MANTELTEMPERATUR

Bestämning av manteltemperatur i applikation mot röret

Om kabel hänger lös, kommer värmeöverföringen bli dålig, men om kabeln fixeras med aluminiumtape ökar värmeöverföringen betydligt.

Detta ger oss följande ekvation:

Ts =

Q
uA
+ Tp

Q

= W/m Värmekabelns effekt per meter

A

= m²/m Värmekabelns yta/m kabel

u

= W/m²°C
u =
u =
Värmeöverföringskoefficient
Lös kabel mot rör 17 – 28 W/m²°C
Med aluminiumtape 57 W/m²°C

Ts

= °C Manteltemperatur

Tp

= °C Processtemperatur

A

fastställes enligt följande:

A(m²) = p x D (m)

D

= Värmekabelns diameter (m)

Bestämningen av parallellresistiva och serieresistiva värmekablars manteltemperatur är enkel att göra, därför att uteffekten är konstant vilket det inte är för självbegränsande kablar.

För att kunna fastställa manteltemperatur för en självbegränsande värmekabel får man gå till databladet och i effektdiagrammet utläsa den avgivna effekten vid den önskade process temperaturen som d.v.s den temperatur som värmekabelns termostat/regulator ställs in på.

Exempel

Exempel

Serieresistiv kabel TCT

Ts = 20
0,009 x 57
+ 50°C = 87°C

Värmekabel 20W/m monterad med aluminiumtape processtemp 50°C

Serieresistiva kabel TCTR

Ts = 20
0,016 x 57
+ 50°C = 72°C

Värmekabel 20W/m monterad med aluminiumtape processtemperatur 50°C

Parallellresistiv kabel EST/CWM

Ts =

20

0,024 x 57

+ 50°C = 65°C

Värmekabel 20W/m monterad med aluminiumtape processtemperatur 50°C

Självbegränsande kabel SRL

Ts = 15 (SRL-10)
0,032 x 57
+ 50°C = 59°C

Värmekabeln ger ca.15 W/m vid processtemp 50°C monterad med aluminiumtape

Självbegränsande kabel SRM

Ts = 20 (SRM-8)
0,032 x 57
+ 50°C = 61°C

Värmekabeln ger ca.20 W/m vid processtemp 50°C monterad med aluminiumtape