Värmeförlustberäkning behållare

VÄRMEFÖRLUSTBERÄKNING FÖR BEHÅLLARE

För att göra en beräkning av värmeförluster på en isolerad behållare behöver man känna vissa data: Önskad driftstemperatur, omgivningstemp, isoleringens tjocklek och konduktivitet, yttermantelns totala avkylande yta samt omgivningens beskaffenhet.

Q = A x Δt x k x s
S x E
Q = Total värmeförlust (W)
A = Objektets totala avkylda area (m²)
k = Isoleringens värmekonduktivitet (W/m°C). (Mineralull = 0.04)
Δt = Temperaturdifferens (skillnaden mellan driftstemperatur och omgivningstemperatur)
S = Isoleringens tjocklek (m)
E = Korrigeringsfaktor (normalt 0.8)
s = Säkerhetsfaktor (0=inomhus/1.5 = utomhus)

OBS!

Om objektet är utfört i plastmaterial eller om innehållet är temperaturkänsligt rekommenderas alltid självbegränsande värmekabel. Om kabel av typen parallell resistiv eller serieresistiv typ väljes får manteltemperaturen beräknas så att den ej överstiger den för materialet eller det i behållaren inneslutna mediet ej överskrides.

Exempel

Frostskydd av en rund stående tank

Diameter = Ø 1500 mm
Höjd = 3 m
Dt = 40°C
S(m) = Isoleringstjocklek 50mm mineralull
k-Värde = 0,04
Miljö = Tanken är placerad inom brandfarligt område
Q = A x k x Dt x s (W)
S x E

 

Q = 15,9 x 0,04 x 40 x 1,2 = 763 W
0,05 x 0,8

Effekt behovet för att hålla tanken på + grader vid – 35°C blir 763W. Kabel väljes så att c/c avståndet ej överskrider 30 cm för att förhindra frysning mot tankväggen mellan kabelslag.

Då anläggningen är placerat inom brandfarligt område väljer vi en självbegränsande värmekabel av typen RSL. Denna kabel är EX-klassad och T-klassad vilket innebär att den kan användas inom de flesta brandfarliga och explosionsfarliga områden.

För att få det mest kostnadseffektiva kabelvalet och samtidigt klara både effektbehovet och det maximala c/c måttet väljer vi 53 meter RSL-5 som ger 17W/m vid +5°C vilket ger oss en totaleffekt på 900W / 230V.