Filter, fickor och silikongummielement

FILTER, FICKOR OCH SILIKONGUMMIELEMENT

Silikongummi element ger många fördelar:

  • Enkel och snabb installation.
  • Resistent mot de flesta kemikalier.
  • Flexibel vid temperaturer ner till -28°C underlättar vid vinterinstallationer
  • Finns i stort antal standardelement.
  • Driftstemperaturer upp till +250°C.

Konstruktionen är enkel att applicera i de flesta tillämpningar där objektet är konstruerat av ett värmeavledande material, detta medger dessutom en utmärkt värmetransport från element till objekt.

Vid höga effektbehov eller då objektet har få fria plana ytor att belägga med värme (ett filter kan vara fullt av luckor och en tank kan vara förstärkt) då är silikongummielement ett bra alternativ. De klarar temperaturer upp mot 250°C och har en effekt på 1W/cm²

För att uppnå en bra värmeöverföring från panel till cistern (luft är som bekant en mycket bra isolator) limmas panelen fast med silikonlim typ 732 RTV. En tub 732 RTV räcker till 2 st paneler 600 x 600 mm. Detta kan göras på följande sätt:

  1. Avfetta elementet och ytan där elementet skall monteras med trikloretylen eller dyl.
  2. Fördela limmet jämt över elementets hela yta, med en tandad lim-spridare (limskikt min ca 0.5 mm).
  3. Riktig placering av elementen är viktig för att erhålla bästa funktion och bästa livslängd (om det gäller en cistern innehållande vätska med varierande nivå skall elementet monteras så till att det befinner sig under vätskenivån. Är detta inte möjligt kan man dela anläggningen i två delar på höjden med separat reglering.
  4. Montera elementet mot den rengjorda ytan och pressa ut alla luftbubblor med gummiroll eller annat runt föremål som rullas på elementets utsida från mitten och utåt kanterna. Du kan fixera elementen med aluminiumtape för att hålla dem på plats tills dess limmet torkat. OBS! Limmet torkar först i kanterna och sist på mitten.

Anläggningar med silikongummi element bör som regel utrustas med en snabb reglering t.e.x en tidsproportionell regulator med givaren placerad mot den uppvärmda ytan eller på silikon-elementet.

Exempel

Uppvärmning av en rund stående ståltank innehållande olja

Diameter = Ø 1500 mm
Höjd = 3 meter
Omgivnings- & starttemperatur: = 20°C
Önskad Temperatur = 80°C
Isolering D = 0,05 m Mineralull
k-Värde = 0,04
Miljö = Tanken är placerad inomhus stänk av olja kan förekomma.
Innehållets densitet G = 0,9 (Kg/dm³)
Värmekapacivitet c = 0,58 (Wh/ Kg°C)
Uppvärmningstid h = 24 timmar
Volym V = p x r² x h =p x 7,5² x 30=5298 dm³
Ph = V x G x c x th =  5298 x 0,9 x 0,58 x 60
h 24

Ph= 6913 W

Ph = Effektbehov för att höja temperaturen på objektet till önskad temperatur på h timmar (W)
P = Totalt effektbehov (W)
P = Q + Ph = 468 + 6913 = 7381 W

Tanken är av stål och oljan tål höga temperaturer så vi väljer silikongummi element som limmas mot tankens utsida med silikonlim. Anslutning skall göras via temperatur reglering.

Vi väljer 6 st element 200 x 900 mm 1285W 230V som ger en totaleffekt av 7700W /230V