HOTFLEX®

HOTFLEX®

hotflex

Hotflex® är världsomspännande den första rörformiga värmaren som kan manuellt böjas i alla tre dimensioner. Enklaste hantering, enkel montering, optimala termiska egenskaper och enkel lagring (Hotflex® levereras i rakt läge med många längder från lager) är några enastående produktargument.

Mot den traditionella uppvärmning (dvs Med Hotrod® värmepatroner typ HHP) ger den tredimensionella böjningen av hotflex® hög flexibilitet möjligt för ingenjörer.

Med program som konturuppvärmning en bättre värmeövergång, avsevärda besparingar i verktygsmassan, utbyten samt lägre energiförbrukning kan uppnås. Och därmed även i runda (Ø 6,5 mm och 8,5 mm) samt i kvadratisk form (6 x 6 mm och 8 x 8 mm).