Maximal kabeltemperatur

MAXIMAL KABELTEMPERATUR

gind1100Värmekablar har en begränsad max. temperatur till följd av de material som används vid dess konstruktion. Om temperaturen överstiger rekommenderade värden, förkortas livslängden eller i värsta fall förstörs kabeln.

  • Tag därför reda på vilken den maximala temperatur som kan uppstå till följd av processen där värmekabelanläggningen ingår.
  • Tag även reda på om så kallad ångrensning förekommer då ånga kan ge temperaturer upp till ca. 200°C.

Det finns två olika slags maximum:

A. Max. temperatur när kabeln är påslagen
Denna angivelse av max.temperatur indikerar den maximala temperatur som värmekabeln klarar att upprätthålla. (Hänsyn skall dock tagas till manteltemperaturberäkningen på föregående sida där den verkliga temperaturen relateras till kabeln avgivna effekt).

B. Max. temperatur när kabeln är frånslagen
Denna angivelse talar om vad kabeln klarar frånslagen vid frostskydd av t.ex. ångledning eller varmhållning av tjockoljeledning där driftstemperaturen ligger betydligt över den önskade varmhållningstemperaturen.

Här fungerar det så att man i rörets tilloppsände placerar termostaten/regulatorns temperaturgivare så att kabelns matningsspänning bryts när processen överskrider varmhållningstemperaturen.