Egenskaper Industrikabel

VÄRMEKABELTEKNIKS VÄRMEKABELPRODUKTERS EGENSKAPER – INDUSTRIKABEL
Mineralisolerad värmekabel

Egenskaper

HTR HTS Koppar Cu/Nickel Incoloy TCT TCTR

Max. underhållstemperatur (°C)

85 150 200 300 450 160 160

Max. utsatta temperatur (°C)

130 180 250 350 600 200 200

Max. Watt/m

33 65 Beroende av process temp Ber.   av temp.

Max Kretslängd

Se datablad Se datablad Beroende av matn.spänning Ber. av matn(U)

Spänning

120, 240 120, 240 1-600V 1-600V 1-600V 1-440V 1-440V

Ex.godkända

Ja Ja Nej* Nej* Nej* Nej Nej

Användbar på plaströr

Ja Nej Nej** Nej** Nej** Ber. av effekt

Kan kapas på plats

Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej

Kan överlappas

Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej

Varierande effekt/temperatur

Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej

Varierande effekt utmed kabelsträckan

Ja Ja Nej Nej Nej Nej Nej

* Kabeln finns Ex-godkänd i ett antal länder. Vid bruk inom ex.område i Sverige skall dispens sökas.
** Lämplighet beror av belastning/meter