Värmekabel

SERIERESISTIVA VÄRMEKABLAR

Den första värmekabel som togs fram var av en serieresistiv typ. Idag finns det flera typer av serieresistiva värmekablar. Dessa tillverkas i kvaliteter från PVC till mineralisolerade högtemperaturkablar med rostfri mantel. Den största fördelen med dessa är möjligheten att få fram långa elementlängder, från en enda anslutningspunkt.

PARALLELLRESISTIVA KABLAR MED KONSTANT EFFEKT

Parallellresistiva kablar kan köpas på metervara för konfektionering på arbetsplatsen, detta medger en god flexibilitet både vid nyanläggning och reparations arbeten. Kabeln har en konstant effekt per meter oavsett längd och temperatur och kan kapas på jämna avstånd, oftast mellan 0,5 – 1,2 meter beroende av modullängd från olika leverantörer.

SJÄLVBEGRÄNSANDE VÄRMEKABEL

Självbegränsande kablar kan köpas på metervara för konfektionering på arbetsplatsen. Kabeln har en varierande effekt beroende av omgivningstemperatur vilket garderar mot överhettning även om kablarna korsas. Detta medger även förläggning i Ex-områden (samtliga Värmekabeltekniks självbegränsande kabeltyper är Ex-klassade)

VÄRMEKABELTEKNIKS VÄRMEKABELPRODUKTERS EGENSKAPER – INDUSTRIKABEL
MAXIMAL KABELTEMPERATUR

Värmekablar har en begränsad max. temperatur till följd av de material som används vid dess konstruktion. Om temperaturen överstiger rekommenderade värden, förkortas livslängden eller i värsta fall förstörs kabeln.