Värmefolie/Patroner/Ringelement

VÄRMEFOLIER/VÄRMEPATRONER/RINGELEMENT

gind800Värmefolier av silikon är avsedda för applikationer där höga yteffekter krävs.

De lagerhålles i Sverige i ett antal olika mått med effekter på upp till 1,5 W/cm² (15KW/m²!!).

På begäran kan speciella former (element med hålmönster, inbyggda termostater etc) och effekter levereras, dock krävs ett beställningsantal vid specialfolier på min 25 st.

Folien tillverkas med en motståndstråd som vulkas in mellan två silikonplattor. Elementen monteras med speciallim och skall temperaturstyras av termostat eller regulator med givare placerad direkt på elementet eller i dess direkta närhet för att undvika överhettning.

gind801Värmepatroner för diverse tillämpningar. Kan levereras i standardmått. Värmepatroner lagerhålles i ett antal varierande storlekar och effekter. Dessa användes framförallt av plastindustrin där patronerna monteras i formar och d.y.l. Monteringen sker i frästa hål med krymppassning vilket krävs för att avleda den höga effekt som patronen avger. Ett annat exempel där en liknande patron kan användas är för att värma tex. en växellåda där låga omgivningstemperaturer försämrar funktionen, då krävs en effektreducering för att garantera långvarig funktion.

Ringelement för montering på runda objekt, t.ex. rör där extremt höga effekter erfordras, finns i standardmått.