Teknisk uppbyggnad

TEKNISK UPPBYGGNAD

Motståndstråden lindas runt en mycket tunn glasfiberkärna. Därefter läggs den upp på ett ark glasfiberarmerad silikonduk, normalt i ett symmetriskt mönster. Om så önskas kan tråden läggas tätare på vissa partier för koncentration av effekten. Därefter läggs en silikonduk på och hela elementet läggs i en vakuumkammare så att all luft avlägsnas. Slutligen vulkaniseras elementet under tryck och hög temperatur.

Teknisk data

Dimensioner: Från 10x10mm (min) till 915x280mm
Tjocklek: 1.5mm (std) – 0.5mm (min)
Vikt: 1.5mm väger 2.2 kg/m²,
0.5mm väger 0.65 kg/m²
Arbetstemp.: Kontinuerlig drift – max 250°C
Yteffekt: Beroende på arbetstemperaturen – se diagram 1.
Manteltemp.: Beroende på yteffekten – se diagram 2
Spänning: Max. 480V
Ström: Max. 30 Ampere

Maximal yteffekt ”tumregel”

0.75 W/cm² I öppen luft
1.5 W/cm² Limmad mot metallyta
2.3 W/cm² Klamrad mot metallyta
Max. resistans/cm² 31 W/cm²

Specialutföranden:

  • Inbyggda termostater
  • Inbbygda termoelement
  • Vattentäta element
  • Olika spänningar
  • Kundspecifierade anslutningskablar
  • Extra tunna konstruktioner (0.5mm)
  • Osymmetrisk värmekoncentration
  • Fatvärmare

belastningsdiagram yttemperaturdiagram