Montage

MONTAGE

Enkelt montage

Enkelt montage, hög flexibilitet och låg vikt, i kombination med lång livslängd gör silikon värmare lämpliga i industriella, teletekniska, medicinska och militära applikationer. De kan limmas, spännas eller klämmas fast mot underlaget. Silikon elementen är normalt inte fuktsäkra men kan om så önskas levereras helt vattentäta. Olika utföranden på anslutningskabel samt utföranden med inbyggd termostat offereras på begäran. Silikonelementen kan även levereras i mönsterformer enligt specifikation eller med avgränsade delar med separata anslutningar i samma element.

Monteringsmetoder

De vanligen förekommande monteringsmetoderna är: Limning, Stödförband (fjäder eller spännband) eller skruvförband.

Silikonelementen kan fästas mot underlaget på ett för konstruktionen på lämpligt sätt, det är ytterst viktigt med god anliggning mot ett värmeavledande underlag för att erhålla en god livslängd. För cylindriska rör, tankar, fat e.d. kan man med fördel välja utförandet med hakar och spännfjädrar och man får då ett lätt demonterbart element som alltid ligger an mot underlaget. Vid fast montering rekommenderar vi att man limmar fast elementet mot underlaget med en- eller två-komponents silikonlim.

Vi står gärna till tjänst med utförliga instruktioner för limning med olika material.

Vi åtager oss också limning av silikonelement vid vår verkstad.

Limning: En monteringsmetod vid fast montage som är relativt enkel att utföra och ger en god värmeöverledning.

Viktigt: – Rena limytor är ett måste vid all limning

  • Nedsmutsade ytor måste noggrant rengöras.
  • Limmet skall påföras jämnt.
  • Låt limningen härda ut innan den påfrestas.
  • Följ fabrikantens limningsanvisningar.

Två typer av enkomponents silikonlim rekommenderas för limning av Velox silikonelement:

RTV 732, respektive RTV 736.
Limåtgång ca. 300 g/m²

Spännmonterad: En monteringsmetod som lämpar sig bäst när elementen skall kunna demonteras oskadade. Elementen spännes runt ett cylindriskt metallobjekt utan ojämnheter som försämrar anliggningen. Elementen monteras med aluminiumtape eller klammer eller med hjälp av fjädrar eller remmar. I det senare fallet kan elementen beställas med öljetter.

Viktigt: Se till att elementen får god kontakt över hela den uppvärmda ytan.

Skruvförband: Denna metod kräver mer utrymme och montage material än de tidigare nämnda men ger ett mycket bra resultat om den utföres riktigt.

Viktigt: Fördela skruvarna så att ett jämnt tryck erhålls över hela elementets yta. Vid stora element kan de utformas med hål för skruvarna.

Tryckplattan som monteras över elementen skall vara styv så att den fördelar trycket jämnt över hela ytan. För att fördela trycket och ta upp eventuella ojämnheter kan man lägga en isolering mellan tryckplattan och elementet.