Produktöversikt

VÄRMEKABELTEKNIK har ett heltäckande sortiment av värmekablar med anpassning för varierande ändamål från frostskydd till uppvärmning med ett kompletterande produktprogram med uppvärmningssystem för industrin.

VÄRMEKABELTEKNIKS PROGRAM

 • Parallellresistiv värmekabel med konstant uteffekt.
 • Självbegränsande värmekabel
 • Serieresistiv värmekabel. PVC-, Teflon och Mineralisolerade med eller utan återledare.
 • Värmepatroner
 • Värmefolier av polyester (80°C) Silikon (250°C)
 • Ringelement
 • Keramiska infravärmare för kontaktfri uppvärmning
 • Kringutrustningar, styrutrustning mm.

Vår specialitet

Värmekabelteknik har genom sitt omfattande kunnande samt breda sortiment möjlighet att hjälpa till med att ta fram kompletta paketlösningar för specialapplikationer på produkter där värmetillförsel erfordras.

Vi kan även i vissa fall bistå med montering av våra värmeprodukter på av kunden tillhandahållen maskindel, behållare, portabla rör, mm.

Tag kontakt med oss med din förfrågan för ett lönsamt förslag.

Projekteringsguiden

Med denna handbok vill vi ge dig information om våra produkters användningsområden.

Handboken beskriver produkternas egenskaper samt ger dig insikt i beräkningar av energibehov för de vanligaste applikationerna.

I följande avsnitt kan du även se hur en anläggning beräknas, dimensioneras och vilka uppgifter som erfordras för att utföra dessa beräkningar.

Detta hjälper dig att få med all information då du vill ha hjälp av någon av Värmekabeltekniks tekniker eller då du vill förbereda dig för en egen beräkning.

Värmekabeltekniks support

 • Du kan med trygghet lämna dina ritningar eller muntliga uppgifter på din anläggning till våra erfarna säljare för att få hjälp med beräkningar och projektering samt offert på ditt objekt.
 • Du får ett komplett förslag med material specifikation och pris på värmekälla monterings hjälpmedel samt reglering.
 • Du får på begäran en montageanvisning speciellt utformad för din anläggning och du kan alltid ringa oss om frågor uppstår under arbetets gång.
 • Du kan även få hjälp med relationshandlingar på värmekabelanläggningen samt inritning av värmekabel på av er tillhandahållen ritning.
 • Värmekabelteknik kan specialanpassa värme produkter till din applikation eller hjälpa dig med att applicera värme på dina portabla instrument/redskap.