Reglering

thermostatjh7036

Enstaka golvvärmeslingor med 230V slingor styres vanligen med termostater vars givare placeras i golvet.

Vid större anläggningar använder man sig lämpligen av automatikskåp som bestyckas med alla erforderliga komponenter som krävs för en säker och energisnål golvvärmeanläggning.

VÄRMEKABELTEKNIK har ett omfattande program av ”standardskåp” som täcker normalinstallationerna.

Vid behov designar och tillverkar vi även specialmodeller av automatikskåp helt efter kundens önskemål.

Mer om styrning under kapitlet K Reglering