Montagebleck

montageblackANVÄNDNINGSOMRÅDE

För montering av värmekabel i träbjälklag.

Monteras i ursågningar vid genomgång i åsar för att eliminera direktkontakt mot brännbart material.

Material: Aluminium
Mått: 65 x 30 x 20 cm
Art.nr: 89 992 42