Övrigt

KALLRASSKYDD

Vid vissa byggnadskonstruktioner uppstår det köldbryggor utefter vägglivet i bottenplattan. Detta orsakar kallras, vilket upplevs som golvdrag. En effektiv metod att förhindra detta är att förlägga värmekabel i bottenplattan. Värmekabeln lägges i betongen, med ett slag runt bottenplattan alldeles innanför vägglivet.

Denna typ av värmekabelinstallation är lämplig att integrera med annan golvvärme t.ex i entréer, hallar eller badrum. Lämplig effekt: 20 – 25 Watt/meter kabel. Kabeln styres manuellt eller med termostat, givaren placeras i skyddsrör under vägglivet 5 – 10 cm utanför värmekabeln.

bg1500