Värmekabelförläggning i träbjälklag

Följande grundregler måste beaktas vid förläggning i träbjälklag.

  • bg700Kabelns manteltemperatur får ej överskrida 80°C.
  • Kabeln får ej läggas med direktkontakt mot brännbart material.
  • Kabeln får ej läggas direkt på isolermaterial.

Dessa krav uppfylles om:

  • Effekten per meter kabel begränsas till 15 W/m.
  • Effekten per m² golvyta begränsas till 80 W/m².
  • Avståndet mellan kabelns ovansida och golvets undersida är minst 30 mm.
  • Speciella montagebleck används vid eventuell korsning av bjälkar.

Som underlag för kabeln väljer man lämpligen ett finmaskigt hönsnät. Nätet skall ha en passande nedböjning mellan bjälkarna så att det blir minst 30 mm avstånd mellan kabeln och golvets undersida. Värmekabeln fästes i nätet genom att man klipper upp maskor och viker dessa över kabeln så att den blir fixerad i sitt läge, avståndet mellan fästpunkterna bör ej vara längre än 350 mm.

Kabeln förlägges parallellt med bjälkarna, ej närmare än 50 mm. Gör urspårningar i bjälkarna på de ställen där värmekabeln måste korsa dessa och montera montageblecken.

OBS! Gör så få bjälkkorsningar som möjligt.