Rot-Golv

Sprider och fördelar värmen bättre än element

Ett traditionellt element värmer egentligen bara upp luften runt elementet. Den stiger sedan till taket för att rasa ner mot golvet på andra sidan av rummet när den blir kall. Man får en känsla av drag. Jämför detta med golvvärmen som stiger jämnt upp från hela golvet.

Den ideala temperaturfördelningen i ett rum är när golvet är något varmare än i övriga rummet – vi mår bäst när våra fötter har det varmare än huvudet. Det är bara med golvvärme Du får det ideala inomhusklimatet.

rot2
I ett rum som värms upp med traditionella vägg-fasta element går den varma luften ”fel” väg.
rot2a
I ett rum med golvvärme stiger värmen jämnt från hela golvet och avtar successivt på väg mot taket. Det ideala inom-husklimatet

Inget kallras, inget golvdrag!

Med golvvärme slipper Du det golvdrag som tradit-ionella element skapar genom ojämn värmefördelning. Det blir inget kallras, inga kalla hörn i rummet oavsett vinklar och vrår. Eftersom rotationen av luft minskar blir det också mindre damm som yr runt i luften.

rot4

Inga elektromagnetiska fält

Våra värmekablar från Velox är av en ny generation, med liten diameter och avskärmade mot elektromagnetiska fält. SEMKO har utfört specialmätningar som visar att dessa värmekablar inte ger ifrån sig några mätbara värden.

Håller lika länge som huset står!

Golvvärme är enkelt att installera själv. Du behöver inte riva upp gammalt golv. Du placerar bara vär-mekablarna ovanpå det gamla golvet. Därefter läg-ger Du på nytt golv. Görs det på rätt sätt och med rätt material lever värmegolvet lika länge som huset.

Bort med elementen från väggarna!

rot9

Våra kablar ger fullvärme. Du slipper därför element på väggarna. Rena väggar gör det lättare att både städa och möblera, främst i små utrymmen. Ingen bränner sig på heta element och Du slipper onödig dammvandring och ”knäppande” ljud.

Du får rätt värmefördelning i ett rum med golvvärme. Det betyder att Du kan sänka inomhustemperaturen ett par grader utan att känna någon temperaturskillnad. I och med det gör Du en energibesparing på 10-12%! Lägger Du dessutom klinker eller sten ovanpå värmegolvet sparar Du ytterligare energi. Sådana material avger ju värmen snabbast när du behöver den vilket minimerar systemets eftersvängningar.