Golv-/Rumsuppvärmning

BETRÄFFANDE GOLVVÄRME / RUMSUPPVÄRMNING

Golvvärme är den klart mest ekonomiska uppvärmningsformen under förutsättning att den användes på samma sätt som annan värmekälla (D.v.s. för att upprätthålla rummets temperatur vid kall väderlek). Tester med sådana anläggningar har visat att man kan uppnå besparingar med ca 30%.

Hur går det till: I hus värmda med radiatorer, värms först luften upp, den varma luften stiger mot taket för att ständigt ersättas av ny varm luft, denna pressar ned den tidigare värmda luften för att så småningom nå radiatorn igen. En sådan funktion ger den högsta temperaturen i taket, och vem vistas där? Temperaturfördelningen blir alltså T.ex. golv=17°; Kroppsnivå=22° och i taket 30-35°C.

Med golvvärme får du i stället 25-27°C på golvet ca. 20-22°C i rummet och 25°C i taket, en ideal kurva. Anledningen är att den stora värmande ytan kan ha en låg temperatur som ej ger upphov till någon forcerad luftvandring.

Enkel installation
Värmekabel installeras med ca. 100W/m² och termostatgivare i golv.

Värmekabel förläggs på överkants- /sprickarmering 30-50mm under golvytan, fästes på var meter med buntband eller plastöverdragen najtråd med c-c 180-250mm beroende på önskad effekt. Termostatens temperaturgivare förlägges i skyddsrör mellan två kabelslag.

Lämpliga ytmaterial: Klinker / Parkett eller Laminat / Golvmatta

Golvbeläggning:
Bästa beläggningen vid golvvärme är keramiska material, klinker, sten och material som leder värme bra.

Laminatgolv:
Parketter/ laminatgolv upp till 10 mm medger en värmetransport som räcker för normalvillan där rumstemperaturen hålls konstant, däremot kan dessa träbaserade golv i längden ta skada av kraftigt varierande temperaturer då fuktmängden i golvet är proportionell mot temperaturen och får golvet att svälla och krympa. En annan nackdel är att trägolvet har en viss isoleringsförmåga som bromsar värmeavgivningen från golvet.

Plastmattor:
Kolla med din mattleverantör om mattan är lämplig till uppvärmda golv.

Trägolv:
typ Baseko tjockare än 12mm är direkt olämpligt vid golvvärme, vid sådana golv rekommenderas installationer med 45-55 W m² som komfortvärme.

Fjäll / Fritidsstugor:
där temperaturen sänks under längre perioder bör vara utrustade med någon form av tillsatsvärme för att snabbt uppnå normaltemperatur vid ankomst.
Värmekabelns livslängd uppskattas till 30-50 år beroende av övergolvets värmetransport.