Värmekabelförläggning i betong

Enskiktsgjutning: värmekabeln förlägges direkt på armeringen. Kabeln najas i armeringens överkant med eltape eller plastöverdragen najtråd.
bg602
Tvåskiktsgjutning: kabeln fästes i speciella fästband som monteras på grovbetongen. Avstånden mellan fästbanden skall vara ca 1 meter. Fästbanden monteras i riktning tvärs den planerade kabelförläggningen.
bg603