Installation

ALLMÄNNA ANVISNINGAR

bg801Börja utläggningen från kopplingsdosan och rulla ut kabeln enligt det tänkta förläggningsmönstret.

Rulla ut hela kabeln innan den fixeras i sitt läge.

Kabeln skall förläggas på effektiv golvyta, ej under fasta skåp eller liknande utrymmen där golvets ovansida ej kan avge värme till rummet. Det är ofta en fördel om värmekabeln förläggs med tätare avstånd mellan slingorna vid ytterväggar. Detta motverkar effektivt eventuellt kallras.

Normalt installerar man en värmekabelslinga för varje rum med egen två-polig brytare/termostat.

Värmekabelslingorna regleras med termostat vars givare placeras i skyddsrör i golvet mitt mellan två kabelslag. Vid placering av givaren skall hänsyn tagas till eventuell värmeinstrålning. Grundregeln är att placera givaren i golvet så att den påverkas minimalt av solens instrålning i rummet, då kan givaren läggas ”högt” i golvet. När man måste placera givaren så att väster och södersol lyser in på golvytan ovanför lägges givaren ”lågt” i golvet:

Installation

Efter kabelns utläggning och innan golvet slutgiltigt lägges skall alltid ansvarig elektriker kontrollera:

  • Kabelns resistans (se kabelns märklapp)
  • Kabelns isolationsresistans (meggning min 50 MW)

Om oklarheter angående förläggningen finns så ta gärna kontakt med oss på VÄRMEKABELTEKNIK. Vi ställer gärna upp med råd och anvisningar.