Dimensionering

 • Dimensionering av golvvärme (Effektberäkning)

  bg900

  Vid beräkning av värmebehovet för en golvvärmeanläggning använder man sig av samma beräkningsmetod som för andra värmekällor. I normala, bra isolerade hus med ordinär takhöjd (2,4 – 2,7 m) och med tvåglasfönster kan man i allmänhet uppnå tillräcklig uppvärmning även på årets kallaste dagar med en installerad effekt av 70 – 100 W/m² golvyta. Det exakta effektbehovet är dock beroende av det geografiska läget samt även hur huset är placerat i terrängen.

 • Effektbehov Watt/m² (riktvärden)

  Rumstyp

  Lägsta förekommande utomhustemp.
  -20°C -30°C -40°C

  Bostäder (utom badrum )

  60 – 90 80 – 110 90 – 120

  Hallar och entréer

  70 – 120 90 – 130 100 – 140

  Bad och duschrum

  90 – 140 100 – 150 110 – 150

  Garage

  70 – 90 90 – 110

  Kontor och butiker

  90 – 100 110 –
  Golvtemperatur

  Den maximala övertemperatur jämfört med lufttemperaturen som golvet kan anta (Tgö) beräknas enligt:

  Tgö = 0,07 x installerad effekt/m².

  Exempel: Installerad effekt 80 W/m²
  Tgö = 5,6 °C.

  De undersökningar och erfarenheter som gjorts visar att temperaturer upp till 28°C på golvet upplevs som behagliga. Vid golvvärme bör man därför sträva efter att hålla en golvtemperatur som ej överskrider 28°C.

  Man kan dock tillåta högre temperaturer i utrymmen där människor vistas mer sporadiskt , t.ex. på badrumsgolv.

  Golvbeläggning

  De flesta typer av golvbeläggningar kan användas på ett uppvärmt golv om installerad effekt ej överskrider 100W/m². Om tveksamhet råder angående detta så rådgör med leverantören av golvbeläggningen.

  Det är inte lämpligt att lägga en isolerad textilmatta på ett uppvärmt golv, detta på grund av att en sådan matta har värmeisolerande egenskaper.