Applikationer

 • Bostäder

  bg300Har du varma fötter fryser du inte. I bostadsutrymmen där man ofta går barfota t.ex. i badrummet upplevs varma golv som mycket behagliga att gå på.

  Även i övriga bostadsutrymmen är golvvärme en uppvärmningsmetod med många fördelar såsom, hög komfortkänsla, behaglig rumstemperatur, energisnålt. Det behövs inga väggmonterade radiatorer som begränsar möblerbarheten och dessutom utgör risk för brand.

 • Offentlig miljö

  bg401I barnstugor, förskolor mm där barn vistas och leker är det stor aktivitet på golvet. Man kommer in snöiga och våta och det blir självklart söligt på golvet i tamburen. Med golvvärme torkar det
  snabbt upp och golvet är snart en varm och skön plats för lekarna. Golvvärme håller även bort fukt från underliggande mark och utgör ett skydd mot fukt och mögelskador.

 • bg301I matsalar och liknande utrymmen uppvärmda med golvvärme kan man hålla en relativt låg rumstemperatur och ändå kommer gästerna att uppleva miljön som behaglig. Att slippa ifrån radiatorer som tar plats, kräver hänsyn vid möblering och kanske även utsätts för slitage är också en stor fördel.

 • Arbetslokaler

  bg501Om man håller huvudet kallt och fötterna varma har man goda förutsättningar för att nå ett lyckat resultat av sin arbetsinsats.

  Uppvärmda golv i arbetslokaler ger en mängd goda egenskaper. Genom att värmekällan är dold utsätts den inte för miljöpåverkan, den tar ingen plats och påverkar därmed varken möblerbarheten eller möjligheten att dela in t.ex. ett kontorslandskap i moduler.

  I lokaler där visst arbete utförs liggande på golvet är det givetvis stora fördelar om golvet är uppvärmt.  Golvvärme innebär också att golven snabbt torkar upp och olycksrisken på grund av blöta golv blir minimal.