Golvvärme

bg202VARFÖR GOLVVÄRME?

Den ideala temperaturfördelningen i ett rum ur komfortsynpunkt är när det är något varmare på golvet än i övriga rummet. Människor mår bäst när dom är varmare om fötterna än om huvudet. Golvvärme ger rummet denna egenskap, och höjer därmed komforten.

HUR FUNGERAR VELOX GOLVVÄRME?

Värmekabelteknik:s golvvärme är ett elvärmesystem där man använder sig av värmekablar som värmealstrande element. Värmekablarna förlägges på lämpligt sätt i golvet så att önskad effekt uppnås. Golvtemperaturen kan sedan enkelt regleras med termostater, individuellt för varje rum. Värme avges på två sätt, strålning och konvektion (luftrörelse). Med golvvärme får man en stor värmeavgivande yta vilket gör att det avges mer strålningsvärme än konvektion. Med en hög andel strålningsvärme erhålles ett skönt och behagligt inomhusklimat.

HUR BLIR DET MED ENERGIFÖRBRUKNINGEN?

Vår temperaturupplevelse styrs av rummets ytor (väggar golv och tak) och luftens olika temperaturer. När temperaturskillnaderna mellan ytorna och luften upplevs som stora krävs en ökad värme tillförsel till rummet. I normala fall är det golvet som upplevs som kallast. Fötterna är människans temperaturgivare, när de blir kalla, tycker man att det är kallt i hela rummet, och vill öka temperaturen. En hög lufttemperatur krävs för att värma golvet- energiåtgången ökar. Med golvvärme är fötterna alltid varma och lufttemperaturen i rummet kan vara lägre än vid konventionell uppvärmning. En grads sänkning av lufttemperaturen i ett normalt ventilerat rum ger en energibesparing på upp till 6%.