Installation

Invändigt

INVÄNDIG FÖRLÄGGNING

esid4_4Kabeln monteras inne i röret i direktkontakt med mediet.

Ett enkelt sätt att frostskydda befintliga och redan isolerade rörledningar och vid nyanläggning är att förlägga värmekabel inne i rören.

Fördelen med denna metod är att kabeln kommer i direktkontakt med mediet som ska värmas, vilket ger snabb upptining och lägre driftskostnad, då man klarar svårare förutsättningar med lägre effekt.

För att fästa upp kabeln på röret rekommenderas att använda glasvävstejp då den är värmebeständig och samtidigt skonsam mot kabeln.

Om effektbehovet per meter rörledning överensstämmer eller är något lägre än värmekabelns effekt per meter lägges kabeln ut på röret och fästes upp, lämpligen med glasvävstejp, tvärs röret med c/c-avstånd 250-350 mm.

Om effektbehovet per meter rörledning är större än värmekabelns effekt per meter gör man en så kallad spiralisering.

Utvändig

UTVÄNDIG FÖRLÄGGNING

esid4_3Värmekabeln monteras mot röret innanför isoleringen.

Vid detta förläggningssätt är det viktigt att värmekabeln ligger väl an mot rörledningen som skall frostskyddas så att värmeöverledningen blir god.

En metod som ger mycket god värmeöverledning är att man då kabeln är uppfäst på rörledningen, lägger Al-tejp över kabeln och mot röret utefter kabelns längd.

För att fästa upp kabeln på röret rekommenderas att använda glasvävstejp då den är värmebeständig och samtidigt skonsam mot kabeln.

Plaströr

PLASTRÖR

Värmekabel med högre effekt än 12 W/m ska inte förläggas i direktkontakt med plaströr då kabelns manteltemperatur kan ge skador på röret.

Vid högre effektbehov kan värmekabeln förläggas i sand på några centimeters avstånd, så att en värmespärr skapas mellan kabeln och röret.