Dimensionering

ISOLERADE RÖRLEDNINGAR FRITT OVAN MARK.

esid4_3Tumregel för effektbehovet i normalfall:

Effektbehov 10 W/m rörledning om:
– rördiameter är max. 50 mm
– isoleringen är min 50 mm mineralull
– lägsta omgivningstemperatur är -30°C

I annat fall beräknas effektbehovet enligt:

P/m = 2 x π x dt x k x S / In (dy / di)

P/m = Effektbehov i W/m
dt = Temperaturdifferens i °C
(lägsta tillåtna mediatemperatur minus lägsta förekommande omgivningstemperatur).
k = Isolermaterial k-värde i W/m°C (J/m°C x 1.16)
För mineralull 0.046 W/m°C
S = Säkerhetsfaktor. Sätts till 1.3-1.7 beroende av utsatthet för väder och vind.
dy = Isoleringens ytterdiameter i mm
di = Rörets ytterdiameter i mm.