Användningsområden

ef201En fysikalisk grundregel säger att all värmetransport sker från varma zoner till kalla.

Detta medför att t.ex rörledningar som omges av låga temperaturer avger värme genom isoleringen. Värmeförlustens storlek är beroende av rörets diameter, isoleringens tjocklek och material, samt skillnaden i temperatur mellan rörledningen och omgivning. Om värmeförlusten blir tillräckligt stor finns risk för att vätskan i rörledningen fryser eller på annat sätt tar skada.

Vid isbildning i rörledningar är även risken stor för att ledningen fryser sönder.

Ett enkelt och effektivt sätt att förhindra isbildning på grund av låg omgivningstemperatur är att förlägga värmekabel på eller i rörledningarna.

Avsikten är alltså inte att värma upp röret, utan endast att kompensera den värmeförlust som sker genom isoleringen.

Exempel på applikationer:

  • Vatten och avloppsrör som ej ligger på frostfritt djup.
  • Dräneringsrör
  • Kondensrör från kylaggregat.
  • Processrör.
  • Tankar och cisterner kan givetvis frostskyddas enligt samma metod.