Frostskydd

HUR FUNGERAR VELOX FROSTSKYDD?

ef100Genom att förlägga värmekabel med lämplig effekt, utefter rörledningen, eller inuti röret i direktkontakt med mediet, tillför man den värme som behövs för att kompensera värmeförlusten från röret.

Hur är det med energiförbrukningen?

Värmekabeln har genom att värmen alstras direkt i kabelns motståndstråd en mycket hög verkningsgrad.

Monteringen av kabeln utföres så att det blir god termisk kontakt mellan kabeln och mediet som skall frostskyddas.

Dessa två faktorer tillsammans med en termostat som styr kabeln så att den är tillslagen endast när frysrisk finns gör att frostskyddsanläggningar med värmekabel är mycket energisnåla.

Tumregel:

10 Watt/m är tillräcklig effekt för att frostskydda:

  • en 50 mm VA-ledning förlagd i mark.
  • en 50 mm VA-ledning isolerad med 50 mm vid -25°C.
  • en 25 mm VA-ledning isolerad med 50 mm vid -35°C.