Energibesparing

Vindkraft

vindkraftVelox Vindkraft
Art Nr: veloxvind

Vindkraft

 Teknisk data JOC-500A-V JOC-1000A-V JOC-3000A-V JOC-5000A-V JOC-10KAV JOC-20KAV
Kvarndiameter (cm) 138 180 230 300 600 768
Startvind (m/s) 2 2 2 2 2 3
Vind (m/s) 10 12 12 12 12 12
Effekt (W) 500 1000 3000 5 kW 10 kW 20 kW
Reglerande
hastighetstyper
AD* AD* AD* AD* AD* AD*
Pelarhöjd (m) 5.5 5.5 5.5 11 11 11
Hastighet (RPM) 130 120 100 90 80 80
Bladlängd (cm) 220 200 470 600 620 960
Vindhastighet i
drift (m/s)
40 45 50 55 55 55
Uteffekt DC 24V DC 36V DC 240~500V DC 240~600V DC 280-600V DC 400-600V
Bromsstil Inget behov Inget behov Inget behov Inget behov Inget behov Inget behov
Nettovikt (kg) 40 (ingen pelare) 46 (ingen pelare) 140 (ingen pelare) 180 (ingen pelare) 270 (ingen pelare) 290 (ingen pelare)

* Aerodynamisk

Värmeackumulator

CALO-BLOC VÄRMEACKUMULATOR – MILJÖVÄNLIG OCH EKONOMISK UPPVÄRMNING

calob1Omstartspunkt av värme för uppvärmning och varmvatten

 • Panna för fasta satser
 • Kaklad ugn
 • Eldplats
 • Oljeeldade pannor
 • Gaseldade pannor
 • Ångpannor
 • Solfångare
 • Värmepumpar
 • Elektrisk energi
 • Vindgenerator

Den presenterade intervalltekniken är ett resultat av ytterligare utveckling av den välkända lågtemperatursuppvärmningssystemet. Intervalluppvärmningstekniken är ett resultat av många års erfarenheter och de är vetenskapligt dokumenterade genom omfattande forskning av olika institut.

Förbränningsomlopp med och utan CALO-Bloc

calob2

Intervalluppvärmningstekniken ger en mängd fördelar:

 • Solida ackumulatorer av plast
 • Rostfri
 • Inga reaktiva anoder
 • Kompakt isolering av polyuretan, (CFC-fri)
 • Endast 1.5°C sänkning under 24 h
 • Isoleringssäkerhet testad av TÜV
 • Enkel att montera
 • Låg transportvikt
 • Värmeväxlare i montagesystemet
 • Stor förvaringskapacitet
 • Konstant färskt industriellt varmvatten
 • Ingen hälsorisk genom legionella
 • Ingen glödande eld.
 • Inga sotproblem.
 • Maximalt utnyttjande av energikällorna.
 • Långt förbränningsliv.
 • Lägsta reservförluster.
 • Minimerad tändnings- och stängningsintervaller.
 • Lägsta förbränningsförslitningar och underhållsarbeten.
 • SOLAR för uppvärmning och varmvatten.
 • Mellanliggande förvaring av varje energi som krävs.
 • Hög årlig årsförbrukning.
 • Mycket mijövänlig.
 • Alltid expanderbar

Intervalluppvärmningsteknik

Då CALO-Bloc värmeackumulator är inkluderad i värmekretsen, ökar vattenvolymen i värmesystemet. Så förbrännaren startar mindre oftare och tillåter en effektiv och miljövänlig uppvärmning.

Drift med fasta satser

CALO-Block värmeackumulator gör det möjligt att lagra den verkligen behövda värmen temporärt. Så en mer ekonomisk användning av bränsle är möjligt.

Solenergidrift

Lagring av värme i CALO-Bloc gör det möjligt att använda solenergi även under dagar då solen lyser med sin frånvaro. Värmen kan inte bara användas för att värma upp vatten, den kan också användas för uppvärmning.

Ångteknik

Den rektangulära parallellrörsformade strukturen och det optimala arrangemanget av värmeväxlare garanterar en god temperaturlagring i ackumulatorn. Den låga returtemperaturen gör det möjligt att använda den kondenserande värmen som uppvärmning likväl som för att värma upp dricksvattnet året runt.

Sparar energi om natten

CALO-Block värmeackumulator kan laddas vid mycket lämpliga tider och om nödvändigt, kan den kopplas av genom användning av vatten eller uppvärmning.

Drift med värmepumpar

Den temporära värmelagringen gör det möjligt att använda sparad värme vid ett annat tillfälle.

Hydraulik

 • du kan länka upp till fyra värmeackumulatorer utan ytterligare cirkulerande pumpar med varandra.
 • Rörarbeten skall utföras av ”Rörmokare”, det är summan av flödets längd och återföringsrör är likadana vid varje anslutning.
 • Om mer än fyra värmeackumulatorer är länkade, krävs ytterligare en cirkulationspump.

Reglering

 • Den extra cirkulationspumpen skall drivas med en separat olik temperaturkontroll.
 • Möjliga regleringar: DS100, DS100/D, DS200/D

Tillbehör

artnr 7837 Värmeväxlare (Kopparrör) CWT 10.2 Cu
22 m² med WT-område anslutningar R 1 ” flänslock (rostfritt stål), hållare, monteringsskruvar och packning, arbetstryck upp till 30 bar.
Vikt: ca 17kg
Effektförminskning:
för varmvatten: -50 l/min (Tsp = 80°C)
-30 l/min (Tsp = 55°C)
WP-funktion upp till 18 kW
Värmefunktion upp till 35 kW
för solvärme upp till 10 m² insamlingsområde

artnr 7838 Värmeväxlare (Rör i rostfritt stål) CWT 10.2 E
Utförande och effektförminsning som Art.nr 7837.

artnr 7835 Värmeväxlare (Kopparrör) CWT 10.3
11 m² WT-område. Utförande som Art.nr 7837
Vikt: ca 9kg
Effektförminskning:
WP-funktion upp till 11 kW
Värmefunktion upp till 20 kW
för solvärme upp till 10 m² insamlingsområde

artnr 7809 Värmeväxlingskombination CWT K-A
(Kopparrör) med WT-område toalt 33m². Anslutning R 1 ” med flänslock (rostfritt stål), hållare, monteringsskruvar och packning, arbetstryck upp till 30 bar, bestående av.
1 st CWT 10.2 Cu Art.nr 7837
1 st CWT 10.3 Cu Art.nr 7835
Vikt: ca 26 kg
Effektförminskning som art.nr 7837 och 7835

Tillbehör

Insticksvärmare AscoHeat
Art Nr: 012-0200

Mer info

 

Insticksvärmare AscoHeat

Art Nr: 012-0200

ascoheat1

Ett brett användningsområde

 • Uttorkning av byggnader när värmesystem inte är drift
 • Som nöduppvärmning utifall värmesystemet fallerar.
 • Extra värme för luft/vattenpumpar
 • Extra värme för solarinstallationer
 • 150mm ouppvärmd yta för användning i energibesparande värmelagring

Installationsvänlig

 • Integrerad avstängningsfunktion -> inga extra installationskostnader
 • Konisk 1 ½” gänga för idealisk placering av hölje
 • Kvalitativ fjäderklips (4mm²) för säker och tidsbesparande elektrisk anslutning

Modeller

Rätt typ för varje installation:

 • Typ A med temperaturkontroll och säkerhetstermostat (grundutförande)
  Praktisk temperaturinställning via roterande vred
 • Typ A med temperaturmonitor och säkerhetstermostat (grundutförande)
  Skyddad mot oavsiktlig missanpassning (inre justering)
 • Typ B med fjärrkontroll (tillval)
  Direkt aktivering från en elektrisk värmekontrol via integrerad avstängningsfunktion.
 • Typ C med manuell/fjärrkontroll manöverställare tillval)
  Manöverställare för manuell aktivering eller direkt aktivering från en elektrisk värmereglator via integrerad avstängningsfunktion.

Rätt material för din installation

 • Industrivatten:
 • Värmare tillverkad av speciell legering Cronifer 1.4529
 • Vattenvärmare
 • Värmare tillverkad av högklassig legering CN 18/8 1.4541
 • Omgivningstemperatur
 • Polykarbonathölje för höga temperaturer
 • Skydd mot stänkvatten IP54

För hårda förhållanden kan ASKOHEAT insticksvärmare anspassas med en temperaturmonitor (intern justering) med IP54 klass.

instick1
Insticksvärmare flänsmonterad AscoHeat-F
Art Nr: 012-0300

Mer info

 

Insticksvärmare flänsmonterad AscoHeat-F

Art Nr: 012-0300

ascoheatf

Ett brett användningsområde

 • Tillsats värme för solarsystem för behandling av industrivatten
 • Tillsats värme för luft/vattenpumpar

Installationsvänlig

 • Integrerad avstängningsfunktion -> inga extra installationskostnader
 • Kvalitativ fjäderklips (4mm²) för säker och tidsbesparande elektrisk anslutning

Modeller

Rätt typ för varje installation:

 • Typ A med temperaturkontroll och säkerhetstermostat (grundutförande)
  Praktisk temperaturinställning via roterande vred
 • Typ A med temperaturmonitor och säkerhetstermostat (grundutförande)
  Skyddad mot oavsiktlig missanpassning (inre justering)
 • Typ B med fjärrkontroll (tillval)
  Direkt aktivering från en elektrisk värmekontrol via integrerad avstängningsfunktion.
 • Typ C med manuell/fjärrkontroll manöverställare tillval)
  Manöverställare för manuell aktivering eller direkt aktivering från en elektrisk värmereglator via integrerad avstängningsfunktion.

Rätt material för din installation

 • Industrivatten:
 • Värmare tillverkad av speciell legering Cronifer 1.4529
 • Vattenvärmare
 • Värmare tillverkad av högklassig legering CN 18/8 1.4541
 • Omgivningstemperatur
 • Polykarbonathölje för höga temperaturer

Skyddad mot bildning kalkbeläggning

 • Låg yteffekt/radie för minskning av bildning av kalkbeläggning
instick2