Värmefolie

Teknisk Data

vffolie1ANVÄNDNINGSOMRÅDE:

Golvvärme /komfortvärme rotgolv. Med förläggning under alla typer av golvbeläggningar.

TEKNISKA DATA

Godkänd, CE-märkt enligt SEMKO111:1967 mod1-4
SEMKO111FB:1974 mod1
SEMKO PA 834
CE-märkt i samarbete med SEMKO
Skyddsklass Skyddsklass II
LDV info 73/23/EEC & 93/68/EEC
Anslutningsspänning 220-240 V via jordfelsbrytare
Yteffekt 55 / 45 W/m²
Förläggning under klinker 55 W/m²
Övriga förläggningstyper 45 W/m²
Bygghöjd folie min 0.2 mm
Bygghöjd anslutningar min 5 mm (55 x 55 mm)
Foliens bredd 600 / 300 mm*
Effektiv yta 540 / 240 mm

* (Vilket medger att en marginal på 25mm kan omlottläggas för att anpassa breddmått)

Montering

MONTERING

Vid förläggning under klinker: Folien limmas med mattlim typ ”Cascoflex” mot ett rent (vid sugande undermaterial primat) undergolv utan vassa kanter och uppstickande föremål.

Vid förläggning under parkett/laminatgolv: Vinnyflex förläggs mot ett väl rengjort undergolv (utan uppstickande skruvskallar och vassa kanter) samt fixeras med hjälp av den dubbelhäftande remsan på foliens undersida. Underlagsduk och golv läggs på normalt sätt.

Vid förläggning under matta/mjuka golvbeläggningar: Vinnyflex förläggs som för parkett golv, men härefter limmas en gipsskiva (med sådan tjocklek att avståndet från folien till färdigt golvs yta blir 10mm) med mattlim över folien, och slutligen den avsedda ytbeläggningen på normalt sätt.

Vid förläggning i våtrum skall anläggningen tillfogas ett finmaskigt korrotionsskyddat nät som täcker hela folien Nätet skall vara anslutet till skyddsjord.

Tabell 1

Vinnyflex-typ Effekt/m² Effekt/lpm
30/55 55W 16W
60/55 55W 33W
30/45 45W 13W
60/45 45W 27W

Uppbyggnad

UPPBYGGNAD

folie1Två längslöpande ledare av försilvrad koppar med tvärgående värmeavgivande kolmassaband inkapslade i två skikt av polyester. Kolmassan leder ström och avger värme, vart kolmassaband är individuellt vilket medger god driftsäkerhet (om ett band skulle skadas försvinner endast 1,6% av effekten/m² ca. 0,9W)

Anslutning

ANSLUTNING

folie2Anslutning av vinnyflex skall ske till säkringsgrupp max 10A skydda av jordfelsbrytare med märkutlösning 30mA.

Samtliga folier skall anslutas så att kopplingspunkten är lätt åtkomlig för kontrollmätning (vart folie element har separat ledning till kopplingsdosa).

folie3Anslutningskablar skall vid förläggning längre i golv än 30cm förläggas i skyddsrör.