BTL-10

VELOX BTL-10, SJÄLVBEGRÄNSANDE KABEL
btl10-nummer
  1. Mantel av termoplastiskt gummi (CR) eller Teflon (CT)
  2. Armering Cu
  3. Armeringsbädd av termoplastiskt gummi (CR)
  4. Halvledande material med självbegränsande egenskaper (resistansen ökar med stigande temperatur)
  5. Ledare Cu 1.3mm² (16 AWG)

Användningsområde

Frostskydd av rör, tankar.

Kabeldata

Bastyp  65 CM enligt SS 424 24 11
Godkänd, provad av SEMKO (Sverige) • SETI (Finland) • UL (USA) • Det norske Veritas • Bureau Veritas
Anslutningspänning 220 – 240 V
Effekt W/m 0°C – 12 W/m
+10°C – 10 W/m
+65°C – 2 W/m
Maximal kabellängd för max 20% effektbortfall 97 meter
Förläggningstemperatur min -20°C
Böjningsradie min 25 mm
Mått 7.5 x 5.0 mm
Vikt 65 kg/1000m
Art.nr 89 861 30

Max. kabellängd som funktion av säkring och starttemperatur. Matningsspänning 230/240V.

Tabell 1

Avsäkring Kabellängd/Starttemperatur
-30°C 0°C +10°C
10 A 70 m 110 m 135 m
16 A 105 m 175 m 195 m

 

Max. längd per värmeslinga beroende av spänningsfall i framledare
Max. längd per installerad slinga:
100 m vid utvändigt montage
60 m vid invändig installation i vattenrör