TCTR

TCTR

VELOX TCTR SERIERESISTIV, MED ÅTERLEDARE
tctr-nummer
  1. Mantel av teflon FEP
  2. Armering flätad Cu, 16x3x0.21mm
  3. Armeringsbädd Teflon FEP
  4. Armering flätad Cu 16x3x0.21mm
  5. Ledarisolering Teflon FEP
  6. Motståndstråd CuNi

Användningsområde

Varmhållning och uppvärmning av rör, tankar, ventiler mm i anläggningar med höga temperaturer, stora effektbehov och aggressiva miljöer.

TCTR kan förläggas på anläggningar som ångrensas.

TCTR har yttermantel av korrosionshärdigt material (teflon) och kan användas i kemiskt aggressiva miljöer.

Kabeldata

Bastyp 90 CM enligt SEN 242421
Godkänd, provad av SEMKO (Sverige) • SETI (Finland) • VDE (Tyskland)
Märkspänning 440 V
Resistansvärden enligt tabell 1 och 2
Processtemperatur
– Tillslagen kabel
– Frånslagen kabel
(Tp)
(TpOn) Se diagram
(TpOff) max +220°C
Förläggningstemperatur min -30°C
Böjningsradie min 15 mm
Diameter 5 mm
Vikt 68 kg/1000m
Tabell 1: Resistansvärden

Kabeltyp
(Ohm/m)
Art.Nr
12.00 18812TR
8.00 18800TR
5.35 18535TR
4.00 18400TR
2.90 18290TR
1.30 18130TR
1.00 18100TR
0.82 18082TR
0.65 18065TR
0.45 18045TR
0.36 18036TR
0.25 18025TR
0.18 18018TR
0.10* 18010TR
0.05* 18005TR
0.03* 18003TR
0.01* 18001TR

* På specialbeställning (leveranstid: 3-4 veckor)

Manteltemperatur/Dimensioner

Manteltemperatur

Kabelns manteltemperatur (Tm) kommer att variera beroende av process- (omgivnings-) temperatur (Tp), belastning (Q) och förläggningssätt.

Manteltemperaturen beräknas enligt:

Tm = Q / Ua + Tp

Tm = Manteltemperatur i °C
Tp = Processtemperatur i °C
Q = Belastning i W/m
Ua = Värmeöverföringskoefficient
Ua Förlagd  utan värmeavledare = 0.32
Ua Med heltäckande Alu-folie = 0.65
Ua Med heltäckande Alu-tape = 0.8

Exempel:

Velox TCTR monterad utan värmeavledare med omgivningstemperatur 100°C, belastad med 30 W/m får manteltemperaturen 192°C.

Manteltemperatur: diagram 1

TCTR-Kabeln förlagd med heltäckande aluminiumtape som avledare (Ua = 08)

tctr-diagram

Värmeavledare

Värmeöverföringskoefficienten (Ua) kan förbättras avsevärt (3-10 ggr) om kabeln förläggs med värmeavledare som t.ex. aluminiumtejp eller värmeledande cement. Detta medför att värmekabeln kan användas även vid höga processtemperaturer.

Vid sådan förläggning konsultera VärmeKabelTeknik för hjälp med beräkning och förläggning.