TCT

TCT

VELOX TCT SERIERESISTIV, UTAN ÅTERLEDARE
tct-nummer
  1. Mantel i teflon FEP
  2. Armering Flätad Cu 6x3x0.21mm
  3. Ledarisolering Teflon FEP
  4. Motståndstråd Cu, CuNi

Användningsområde

Varmhållning och uppvärmning av rör, tankar, ventiler mm i anläggningar med höga temperaturer, stora effektbehov och aggressiva miljöer.

TCT kan förläggas på anläggningar som ångrensas.

TCT har yttermantel av korrosionshärdigt material (teflon) och kan användas i kemiskt aggressiva miljöer.

Kabeldata

Bastyp 90 CM enligt IEC800
Godkänd, provad av SEMKO (Sverige) • SETI (Finland) • VDE (Tyskland)
Märkspänning 440 V
Resistansvärden enligt tabell1 och 2
Processtemperatur
– Frånslagen kabel
(Tp) beroende av belastning
(TpOff) max +220°C
Förläggningstemperatur min -30°C
Böjningsradie min 15 mm
Diameter 4.1 mm
Vikt 35 kg/1000m
Tabell 1: Resistansvärden

Kabeltyp
(Ohm/m)
Art.Nr
12.00 18812T
8.00 18800T
4.00 18400T
2.90 18290T
1.90 18190T
1.30 18130T
1.00 18100T
0.82 18082T
0.65 18065T
0.45 18045T
0.36 18036T
0.25 18025T
0.18 18018T
0.01 Kallkabel 1.5 18001T

Manteltemperatur

Manteltemperatur

Kabelns manteltemperatur (Tm) kommer att variera beroende av process- (omgivnings-) temperatur (Tp), belastning (Q) och förläggningssätt.

Manteltemperaturen beräknas enligt:

Tm = Q / Ua + Tp

Tm = Manteltemperatur i °C
Tp = Processtemperatur i °C
Q = Belastning i W/m
Ua = Värmeöverföringskoefficient

Exempel:

Velox TCT monterad utan värmeavledare med omgivningstemperatur 100°C, belastad med 30 W/m får manteltemperaturen 146°C.

Manteltemperatur: diagram 1

Kabeln förlagd fritt i luft eller mot värmeledande material (Ua = 0.65)

tct-diagram

Värmeavledare

Värmeöverföringskoefficienten (Ua) kan förbättras avsevärt (3-10 ggr) om kabeln förläggs med värmeavledare som t.ex. aluminiumtejp eller värmeledande cement. Detta medför att värmekabeln kan användas även vid höga processtemperaturer.

Vid sådan förläggning konsultera VärmeKabelTeknik för hjälp med beräkning och förläggning.