TCPRH

TCPRH

VELOX TCPRH SERIERESISTIV, MED ÅTERLEDARE
tcprh-number
  1. Mantel i PVC + Halar (140°C)
  2. Mantel i PVC
  3. Metallskärm
  4. Jordledare
  5. Återledare
  6. Värmetråd med isolering

Användningsområde

  • Markvärme – Halkfria gång- och körytor.

Kabeldata

E-fältsfri kabel < 3 Vm
Magnetfältsfri kabel < 0.06 micro Tessla

Bastyp 90 CM enligt IEC800
Godkänd, provad av SEMKO (Sverige) • SETI (Finland) • NEMKO (Norge)
Motsvarar krav från VDE (Tyskland) • BS (England) • DEMKO (Danmark)
Märkspänning 440 V
Manteltemperatur (Tm) max +90°C
Dimensioneringstemperatur max +90°C
Förläggningstemperatur min -10°C
Böjningsradie min 45 mm
Diameter 6.5 ± 0.5 mm
Vikt 100 kg/1000m
Tabell 1: Resistansvärden

Kabeltyp
(Ohm/m)
Temperatur-
koefficient
Art.Nr
12.00 0.04 18812RH*
8.00 0.15 18800RH*
4.00 0.40 18400RH*
2.90 0.40 18290RH*
1.90 0.40 18190RH*
1.30 0.14 18130RH*
1.00 0.14 18100RH*
0.82 0.14 18082RH*
0.65 0.14 18065RH*
0.45 0.25 18045RH*
0.36 0.25 18036RH*
0.25 0.40 18025RH*
0.18 0.70 18018RH*

* Ej lagervara

Manteltemperatur/Dimensioner

Manteltemperatur

Kabelns manteltemperatur (Tm) kommer att variera beroende av process- (omgivnings-) temperatur (Tp), belastning (Q) och förläggningssätt.

Manteltemperaturen beräknas enligt:

Tm = Q / Ua + Tp

Tm = Manteltemperatur i °C
Tp = Processtemperatur i °C
Q = Belastning i W/m
Ua = Värmeöverföringskoefficient

Exempel:

Velox TCPRH monterad utan värmeavledare med omgivningstemperatur 25°C, belastad med 20 W/m får manteltemperaturen 65°C.

Förläggning i asfalt

Asfalt: max. belastning 30 W/m kabel.

Manteltemperatur: diagram 1

Kabeln förlagd fritt i luft eller mot värmeledande material (Ua = 0.45)

tcpr-diagram

Värmeavledare

Värmeöverföringskoefficienten (Ua) kan förbättras avsevärt (3-10 ggr) om kabeln förläggs med värmeavledare som t.ex. aluminiumtejp eller värmeledande cement. Detta medför att värmekabeln kan användas även vid höga processtemperaturer.

Vid sådan förläggning konsultera VärmeKabelTeknik för hjälp med beräkning och förläggning.