TCPR

TCPR

VELOX TCPR SERIERESISTIV, MED ÅTERLEDARE
tcpr-number
  1. Mantel PVC
  2. Metallskärm
  3. Jordledare
  4. Återledare
  5. Värmetråd med teflonisolering

Användningsområde

  • Frostskydd – Varmhållning av rör och tankar. In- och utvändig förläggning i rör.
  • Golvvärme – Betong, rot o ch träbjälklag.
  • Markvärme – Halkfria gång- och körytor.
  • Takvärme – Frostskydd av hängrännor och stuprör samt avsmältning av takytor.

Kabeldata

E-fältsfri kabel < 3 Vm
Magnetfältsfri kabel < 0.06 micro Tessla

Bastyp 90 CM enligt IEC800
Godkänd, provad av SEMKO (Sverige) • SETI (Finland) • NEMKO (Norge)
Motsvarar krav från VDE (Tyskland) • BS (England) • DEMKO (Danmark)
Märkspänning 440 V
Manteltemperatur (Tm) max +90°C
Processtemperatur
– Frånslagen kabel
(Tp)
(TpOff) max +90°C
Förläggningstemperatur min -10°C
Böjningsradie min 25 mm
Diameter 5.5 ± 0.5 mm
Vikt 92 kg/1000m
Tabell 1: Resistansvärden

Kabeltyp (Ω/m) Temperaturkoefficient Art.Nr
12.00 0.04 18812R
8.00 0.15 18800R
4.00 0.40 18400R
2.90 0.40 18290R
1.90 0.40 18190R
1.30 0.14 18130R
1.00 0.14 18100R
0.82 0.14 18082R
0.65 0.14 18065R
0.45 0.25 18045R
0.36 0.25 18036R
0.25 0.40 18025R
0.18 0.70 18018R

Manteltemperatur/Dimensioner

Manteltemperatur

Kabelns manteltemperatur (Tm) kommer att variera beroende av process- (omgivnings-) temperatur (Tp), belastning (Q) och förläggningssätt.

Manteltemperaturen beräknas enligt:

Tm = Q / Ua + Tp

Tm = Manteltemperatur i °C
Tp = Processtemperatur i °C
Q = Belastning i W/m
Ua = Värmeöverföringskoefficient

Exempel:

Velox TCPR monterad utan värmeavledare med omgivningstemperatur 25°C, belastad med 20 W/m får manteltemperaturen 65°C.

Förläggning i sand, betong och under asfalt

Sand: max. belastning 20 W/m kabel.
Betong: max. belastning 25 W/m kabel.

Manteltemperatur: diagram 1

Kabeln förlagd fritt i luft eller mot värmeledande material (Ua = 0.45)
Läs diagrammet från höger till vänster (se exempel = gul linje)

tcpr-diagram

Värmeavledare

Värmeöverföringskoefficienten (Ua) kan förbättras avsevärt (3-10 ggr) om kabeln förläggs med värmeavledare som t.ex. aluminiumtejp eller värmeledande cement. Detta medför att värmekabeln kan användas även vid höga processtemperaturer.

Vid sådan förläggning konsultera VärmeKabelTeknik för hjälp med beräkning och förläggning.