SIP/PVC

SIP/PVC – SERIERESISTIV, DUBBELISOLERAD, KLASS II
sippvc-nummer
  1. Mantel av varmhållfast PVC/Poleuretan
  2. Varmhållfast silikon
  3. Motståndstrå

Användningsområde

Spårväxelvärme.

Velox SIP är en dubbelisolerad, serieresistiv värmekabel för anslutning till en spänning på upp till 1000 VDC.

Kabeldata

Grundtyp, tillverkad i enlighet med VDE/IEC 800
Färg Vit yttermantel
Provspänning 3000 V
Matningsspänning 750V/max 1000V
Effekt Ohms lag
Max. omgivningstemperatur 20°C
Max. exponeringstemperatur 130°C
Lägsta förläggningstemperatur -10°C
Minsta böjningsradie 6 x Ø
Diameter 4.5/5.0 mm (beroende på resistans)
Vikt ca 80-90 kg/1000m
Art.nr SIP + Ohmvärde
Benämning Velox SIP + Ohmvärde

SIP/PVC Tillverkas med en mantel av PVC/Polyuretan.

Tabell 1 – Resistansvärden.

Kabeltyp Effekt
(W/m)
Längd
max * (m)
Velox SIP/PVC 50 W/m Ohms lag

* vid 10% effektbortfall

Tillgängliga resistansvärden

0.03 Ohm
0.18 Ohm
0.25 Ohm
0.36 Ohm
0.45 Ohm
0.65 Ohm
0.82 Ohm
1.00 Ohm