Typkoder

TYPKODER

System för typbeteckning av elektriska kablar enligt CENELEC HD 361.

Exempel: Lättvikt PVC-mantelkabel, platt

formler_typbeteckning

Block 1:

1. Standardtyp
H: Överensstämd typ
A: Erkänd nationell typ
2. Spänning U°/U
01: 100/100V
03: 300/300V
05: 300/500V
07: 450/750V

Block 2:

3. Isoleringsmaterial  4. Mantelmaterial
R:   Ethylene propylene gummi, 90°C
G:   Ethylene vinylacetate
N:   Polychloroprene gummi
Q:   Polyuretan
R:   Ethylene propylene gummi, 60°C
S:   Silikongummi
V:   PVC
V2:  PVC, 90°C
V3:  PVC, köldresistiv
V5:  PVC, oljebeständig
Z:   Tvärbunden polyolefinblandning, lite korrosiva
gaser, lite rök
Z1: Termoplastisk polyolefinblandning, lite
korrosiva gaser, lite rök
5. Konstruktionsegenskaper
H: Flat, delbar linje
H2: Flat, ej delbar linje
6. Typ av ledare
F: Flätad (Klass 5) med flexibla kablar
H: Flätad (klass 6) med flexibla kablar
K: Flätad (Klass 5) med permanent installerade
kablar
R: Flätad (Klass 2)
U: Fast (Klass 1)

Block 3

7. Antal värmetrådar
8. Skyddande jordledare
X: utan skyddande jordledare (grön-gul)
G: med skyddande jordledare (grön-gul)
9. Ledares tvärsnitt i mm²