Mantelegenskaper

TYPISKA EGENSKAPER AV VARIERANDE MANTELMATERIAL FÖR KABLAR.
  Mantelblandning
  Termoplaster Tvärbundna material
Förkortning (1) LSFH TPU CR RX125A RX125M RX125TM REMS REMS FH
CENELEC-TYP   TMPU EM2         E16
Termiska egenskaper        
Termisk resistans 20,000 tim (°C) 90 90 60 120 120 120 130 120
Termisk resistans 24 tim (°C) 130 140 120 200 200 200 200 200
Kortslutning (°C) 250 200 200 280 280 280 280 280
Köldbeständig rörlig (°C) -25 -55 -25 -25 -25 -25 -40 -25
Mekaniska egenskaper        
Draghållfasthet (N/mm²) 29.0 >25 >10 >10 >9 >10 >15 >10
Utvidgning vid brott (%) >125 >300 >300 >125 >125 >125 >300 >125
Friktionsfast B U B B B B B B
Flexibilitet (2) T T U T B B B B
Elektriska egenskaper
Inre resistivitet vid 20°C (Ωcm) 10 e13 10 e12 10 e10 10 e14 10 e12 10 e12 10 e12 10 e12
Dielektricitetskonstant vid 1 kHz 5 7 8 4.8 6 5 4.8 5.5
Brandegenskaper
Flambeständig Ja Nej Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Halogenfri Ja Ja Nej Ja Ja Ja Nej Ja
Korrosiva brandgaser Nej Nej Ja Nej Nej Nej Ja Nej
Rökbildning Låg Medel Stark Låg Låg Låg Stark Låg
Motstår
Joiniserande strålning (kGv) 1000 5000 500 1000 1000 1000 1000 1000
Lösningsmedel (3) D T T T T T T T
Oljor och Bensin (3) D B B T B B U U
Gifter och alkaliska lösningar (3) T T U B B U U B
Vatten/Hydrolys (3) T U B B B U B B
Väder/UV-strålning T B B B B B U B

Förkortningar: B = Bra, D = Dåligt, T = Tillfredställande, U = Utmärkt

(1) RX = RADOX, för andra förkortningar se Materialbenämning

(2) beror på mesta delen på kabelkonstruktion

(3) influerad av typ, tid och medeltemperatur