Isoleringsegenskaper

TYPISKA KARAKTÄRER FÖR FLERTALET ISOLERINGSMATERIAL FÖR KABLAR
  Isoleringsblandning             
  Termoplaster       Tvärbundet material      
Förkortning (1) PVC PE PBT-FR TPE-E ETFE FEP PTFE EPR PE-X RX 125 RX 1555 RX 155 PVDF-X SIR
CENELEC-typ T11             E16            
Termiska egenskaper              
Termisk resistans 20,000 tim (°C) 70 70 110 110 135 180 250 90 90 120 130 135 135 180
Termisk resistans 24 tim (°C) 100 100 160 160 220 240 300 180 180 200 220 220 220 260
Kortslutning (°C) 160 100 160 160 250 250 300 250 250 280 280 280 300 350
Köldbeständig, rörlig (°C) -5 -55 -40 -40 -55 -55 -70 -40 -55 -40 -55 -55 -55 -55
Mekaniska egenskaper              
Draghållfasthet (N/mm²) >12.5 >10 >25 >30 >30 >10 >20 >5.0 >12.5 >12.5 >12.5 >15 >28 >5.0
Utvidgning vid brott (%) >125 >300 >200 >150 >200 >200 >200 >200 >200 >200 >200 >200 >200 >150
Friktionsfast T Bra Bra U U T T T U Bra U Bra U D
Flexibilitet (2) T D D D D D D U D T D T D U
Elektriska egenskaper
Inre resistivitet vid 20°C (Ωcm) 10 e14 10 e16 10 e15 10 e15 10 e16 10 e18 10 e18 10 e15 10 e16 10 e14 10 e16 10 e16 10 e14 10 e15
Dielektricitetskonstant vid 1 kHz 5.0 2.3 3.7 3.8 2.6 2.2 2.0 3.0 2.4 4.2 2.6 2.8 5.7 3.0
Brandegenskaper
Flambeständig Ja Nej Ja Nej Ja Ja Ja Nej Nej Ja Ja Ja Ja Ja
Halogenfri Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja
Korrosiva brandgaser Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej Nej Nej Ja Ja Ja Nej
Rökbildning Stark medel medel medel låg låg låg medel medel låg stark stark låg medel
Motstår
Joniserande strålning (kGy) 100 1000 1000 1000 2000 100 100 2000 1000 1000 1000 1000 1000 500
Lösningsmedel (3) T T Bra Bra U U U T T T Bra T U T
Oljor och bensin (3) T T Bra Bra U U U D T T Bra T U T
Gifter och alkaliska lösningar (3) Bra U T T U U U U U Bra Bra Bra U T
Vatten/Hydrolys (3) Bra U T T U U U Bra U Bra U U U U
Väder/UV-strålning Bra D Bra Bra U U U Bra T Bra Bra Bra U U

Förkortningar: D = Dåligt, T = Tillfredställande, U = Utmärkt

(1) RX = RADOX, för andra förkortningar se Materialbenämning

(2) beror på mesta delen på kabelkonstruktion

(3) influerad av typ, tid och medeltemperatur