Reglering

Styrningstutrustningar

regleringTERMOSTATER: Med en termostat styr man anläggningen enligt ON/OFF‐metoden, dvs värmekabeln är antingen till eller frånslagen.

Termostater finns i en mängd olika utföranden och funktionsmöjligheter, såsom kapillär/resistiv givare, fast/variabel tillslagstemperatur, variabel till/från ‐ differens, brytande/slutande/växlande kontaktfunktion m.m.

VÄRMEKABELTEKNIK har ett omfattande program av termostater som gör att vi alltid kan offerera en för anläggningen lämplig styrutrustning.

Automatikskåp

VÄRMEKABELTEKNIK har ett omfattande program av komplett utrustade automatikskåp för styrning av anläggningar där det krävs en mer omfattande kringutrustning såsom jordfelsbrytare, kontaktorer, larmutgång, säkringar m.m. Förutom vårt standardprogram, som omfattar skåp från en 1‐fas till fyra st 3‐fasgrupper med olika funktionsmöjligheter, konstruerar och tillverkar vi automatikskåp enligt funktionskrav från våra kunder.