Utvändig förläggning

UTVÄNDIG FÖRLÄGGNING

esid4_3Värmekabeln monteras mot röret innanför isoleringen.

Vid detta förläggningssätt är det viktigt att värmekabeln ligger väl an mot rörledningen som skall frostskyddas så att värmeöverledningen blir god.

En metod som ger mycket god värmeöverledning är att man då kabeln är uppfäst på rörledningen, lägger Al-tejp över kabeln och mot röret utefter kabelns längd.

För att fästa upp kabeln på röret rekommenderas att använda glasvävstejp då den är värmebeständig och samtidigt skonsam mot kabeln.

Plaströr

Värmekabel med högre effekt än 12 W/m ska inte förläggas i direktkontakt med plaströr då kabelns manteltemperatur kan ge skador på röret.

Vid högre effektbehov kan värmekabeln förläggas i sand på några centimeters avstånd, så att en värmespärr skapas mellan kabeln och röret.